Büntető Jog Tára, 1913. október-1914. szeptember (66. kötet, 1-23. szám)

BÜNTETŐ JOG TÁRA FŐSZERKESZTŐ: NÉMETH PÉTER NYUG. KIR. CURIAI BÍRÓ. FELELŐS SZERKESZTŐ: DhANGYAL PÁL EGYETEMI TANÁR. ♦ LXVI. KÖTET. PÉCS, J9J3. NYOMATOTT WESSELY ÉS HORVÁTH KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék