Büntető Jog Tára, 1914. október-1915. szeptember (67. kötet, 1-23. szám)

Tartalommutató

SZERKESZTI i m ANGYAL PÁL EGYETEMI TANÁR. Hl. KÖTET. MgL PÉCS, J9J5. NYOMATOTT "WESSELY ÉS HORVÁTH KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. BŰNÜGYI SZEMLE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék