Büntető Jog Tára, 1915. október-1916. szeptember (68. kötet, 1-23. szám)

r./* - 50411 BÜNTETŐJOG TÁRA SZERKESZTI: Dr. DEGRÉ MIKLÓS KIR. ÍTÉLŐTÁBLÁI TANÁCSELNÖK. ^ 1 j 5 H J, LXVIII. KÖTET. Pécs, 1916. Nyomatott Wessely és Horváth könyvnyomdájában. 'Jg tvfcít 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék