Büntető Jog Tára, 1916. október-1917. szeptember (69. kötet, 1-23. szám)

Tartalomjegyzék

50411 ^.W5|W<>C so¥l BÜNTETŐJOG TÁRA /Vs> ■ . / \ r -í ;.- . SZERKESZTI Dr. DEGRÉ MIKLÓS KIR. ÍTÉLŐTÁBLÁI TANÁCSELNÖK. •- .« LXIX. KÖTET. Pécs, 1917. Nyomatott Wessely és Horváth könyvnyomdájában. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék