Büntető Jog Tára, 1937 (89. kötet, 1-10. szám)

Tartalomjegyzék

50411 BÜNTETŐ JOG TÁRA (A „MAGYAR JOGI SZEMLE" MELLÉKLAPJA.) FŐSZERKESZTŐ: DRDEGRÉ MIKLÓS M. KIR. TITKOS TANÁCSOS. SZERKESZTŐ: DR Z E H E R Y LAJ O S M. KIR. IGAZSÁGÜGYMINISZTERI TANÁCSOS, EGYETEMI NYILVÁNOS RK. TANÁR. LXXXIX. KÖTET. 1937. ÉVFOLYAM. <É> TO •« V fw fiiriimiiK V BUDAPEST, 193 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék