Californiai Magyarság, 1981. január-december (59-60. évfolyam, 1-52. szám)

1981-10-09 / 41. szám

No. 41. 1981. október 9. CALIFORNIAI MAGYARSÁG 5. oldal Balázs Margit és Erdélyi József Endre o^9o esküvője cöo ERDÉLYI JÓZSEF ÉS NEJE Szeptember 26-án két szerető szív egyesülésének színhelye volt a fehér ünnepi díszbe öltözött Szent István templom. Balázs Margit és Erdélyi József Endre fogadtak örök hűséget egymás­nak Ft. Horváth Benedek áldásá­val. A szépséges menyasszonyt nagybátyja, Simon János vezet­te az oltár elé. Tüneményes, uszályos, hófehér muszlin ruhát viselt, karcsú alakjára tervezett princess vonallal, gazdagon díszít ve velencei csipkével. Fátylára fehér selyemből virágokat appli - káltak. Galanos modell. A koszo­rús-lányok: Mitchell Marika (a vő legény húga) Kass Margit, Novák Éva, Ildikó és Írén hosszú, alul fodros lila muszlin ruhát visel­tek, a vőfélyek: Herédy László, Simon György és János, Jung Bili és Taytor Mike galambszür­ke szmokingban. „Matron of honor" — vagyis női tanú a menyasszony unokanővére, Paris Ramóna volt rózsaszín zsorzset ensemblé-ben, a „best mán” — vagyis a férfi tanú Mitchel Waiter a vőlegény sógora. Ft. Horváth Benedek, a fiata­lokhoz intézett beszédének lé­nyege a következő volt: mikor két magyar összetalálkozik, min­dig örvendezik a szívünk, de kü­lönösen akkor, amikor elszakí­tott területű országbeliek, — mert az ilyenkor az egész Magyar ország egységét juttatja eszünk­be. A lány szülei otthon imád­koznak (az esküvő reggelén tele­fonáltak Erdélyből) a fiú édes­apja és felesége Sárika itt könyö­rögnek az Istenhez, hogy a két élet, amelyik most egy tűzhely köré szövődik, mindig olyan bol­dog legyen, mint itt ma az eskü­vői oltár előtt.” A menyasszony 1979. decem­ber 23-án érkezett két hónapos látogatásra nagynénjéhez, Simon Jánosnéhoz, aki édesapja nővére sz. Balázs Rozália másik nagy­nénje Paris Meivinné sz. Balázs Anny. A Simon és Paris családok nagyon megszerették a bájos, szép, intelligens és jólelkü lányt, és kölcsönösen úgy határoztak, maradjon végleg velük. Margit Székelyudvarhelyen érettségizett utána kétéves divattervező főis­kolát végzett, és ezen a vonalon dolgozott Székelyudvarhelyen. Szülei Balázs Ferenc és Anna Lővétén élnek. Margit érkezése után hamaro­san állást kapott a nemzetközi hírű Galanos Ruhaszalonban, melynek azóta is közszeretetben álló alkalmazottja. A tünemé­nyes, többezer dolláros értékű menyasszonyi ruhát nászajándék ba kapta a szalontól. A közeli családtagok közül az esküvőn jelen voltak: Simon Já­nos és Rozália, fiaik: János és György, Paris Melvin és Anny, Melvin Jr. fiukkal, és felesége Lisa, Ramóna leányuk és Angéla unokájuk. A vőlegény Budapesten nyom­dász-technikumot végzett, és a Globál nyomdában az offset vo­nalon lett specialista. Hét évvel ezelőtt jött az Egyesült Államok­ba, édesapjához, a magyar társa­dalmi életben nagy tekintélynek örvendő Dr. Erdélyi Endréhez, (közgazdász tanácsadó a Rapid Color lnc.igazgatója)és Sárikához aki meleg, anyai szeretettel vette körül az óhazából érkezett fiút. Az Erdélyi család részéről megje­lent Sárika édesanyja Hesz Gyulá né, Marika leányuk és vejük Mitchell Waiter. Mind a két örömanya ruhája hosszú, tiszta selyem emprimé szaténból készült, halvány lila, és rózsaszín, Galanos modellek. Az esküvői szertartást pazar ül­tetett vacsora követte, a Szent István Egyház dísztermében, — melyen 200 vendég vett részt. A terem fehér és lila papír-haran­gokkal volt díszítve. Nem nélkü - lözhetjük a hatalmas esküvői tor ta leírását, melynek alapja 3 nagy négyszög volt, tetején göm­bölyű torták, lépcsők, hidak. Legfelül miniatűr menyasszony­vőlegény és egy pár galamb, ha­bos fehér mázát lila rózsák díszí­tették, és közepén egy pici kis szökőkút lila vízsugarakat lövelt. Az asztalokon finom harapni- valók sorakoztak: pogácsák, saj­tos kiflik, mogyoró-félék. A bő­séges vacsora: rántott karaj, töl­tött csirke, és marhasült sokféle garnirunggal és körítéssel. Az utána következő desszertek: tü­neményes házi torták, sütemé­nyek, olyan mennyiségben vol­tak, hogy nem is győztük őket végigkóstolni. Mikor a menyasszony belépett a díszterembe, Cser László és Mária zenekara rázendített a „Csak egy kislány" -ra, és a későbbi órák során egyik szebb magyar nótát a másik után ját­szották, valamint a ritmikus tánczenék remek hangulatot teremtettek. Számos köszöntő és tószt hangzott el az ifjú pár számára. Az estnek külön va­rázst adott több régi magyar hagyomány felelevenítése. Ilyen volt mikor késsel verték a poha­rat, ami azt jelenti, hogy meg kell csókolniuk egymást. (Ezt a régi magyarok dárdával tették). Volt menyasszony tánc, melyhez a verses bevezetőt így kezdte Simon György. „Imitt áll az ékes menyasszony, hogy menyasz- szony fővel először mulasson. Minden vendégnek egy nótát juttasson” — sokáig járt kézről- kézre a menyasszony, miközben a vőlegényt is kézről-kézre adták a vőlegény-táncosok, míg végül ellopták a menyasszonyt. Dr. Erdélyi Endre örömapa arca ragyogott a boldogságtól, és fáradhatatlan volt a táncban. Nemcsak a Balázs család gondo­latai szálltak e napon messzi Erdély országból Los Angeles­be, de az Erdélyi rokonokat is távoltartotta a messziség. Távi­ratban kívánták Isten áldását, és tartós boldogságot: Dr. Hu­nyor István és Sándor orvosokba lamint Kalotay Ottó és családja Sydney, Ausztráliából, Dr. Ta­vaszi Ferenc a Közgazdasági Egye tem tanára Budapestről, Fromm Vendel az O.T.P. igazgató főmér­nöke Budapestről. Dr. Ostorha- rics Horváth György a győri kór ház főorvosa. A hatalmas eskü­vői tortát felvágta az ifjú pár, utána a menyasszony átöltözött csodálatosan szép székelyudvar­helyi népviseletbe, melyhez Si­mon György elénekelt egy szé­kely balladát: „Hargitai fecske­madár hosszú útra készül..." meg hatottan hallgattuk. Úgy indult a két fiatal közös élete, mint egy gyönyörű alom, szívből kívánjuk, hogy soha ne ébredjenek fel belőle. FÉNYES MÁRIA Dr. Dobranszky Tibor, D.M.D. fogorvos szakorvos értesíti pácienseit és a kaliforniai magyarokat, hogy rendelési ideje MEGVÁLTOZOTT Hétfő, és csütörtök d.e. 9-6-ig, kedden d. u. 4-8-ig, szombaton d.e. 9-1 -ig. 6753 Hollywood Blvd..Suite 502 Los Angeles, Ca. 90028 T: (213) 467-0211. KÁNYÁDI SÁNDOR: SÓHAJTÁS kútnak lenni volna jó utas-itatónak diófának, vagy a fán füttyentö rigónak rigófüttynek volna jó lenni bár egy hangnak jönni-menni volna jó _akárcsak a harmat _ KI VÁLÓ MINŐSÉGŰ használt női-, férfi- és gyermek­ruhák, szőrmék, nagy választékban kaphatók BOLYA NÓRÁNÁL 527 Delaware Road, Burbank, Ca? 91504 (213)843-7244 ELADÓ a jugoszláv tengerparton Fiume-n (Rijeka) első emeleti öröklakás, erkéllyel, a város központjában bejárödott túristaszobákkal. Örökáron. Érdeklődés (213) 989-7271 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiuj Ü FRED REICH’S E i MwanT! ij y~ .a MEATS, INC. E i 8768 So. Main St., Los Angeles | U Calif. 90003 T.: 759-9935,759-3466 E i E | KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FRISS HÚSOK Íj Híres farmer módra készült szalonna, sonka, E E kolbász. Hideg felvágottak. E j; Nagyban és kicsiben. 5 g FRISS KENYÉR, CUKRÁSZDA! \ rUhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw GERMÁN RI SHI HA VT I VL7ctofaerteát »eergarde* /—35? \ v v A'O SPECIALTYSHOPS \\ / HüVE OOMPAH-PA BÁND ,Ko.*ioirmam foi.k»A.vn.\(;Vír7vviy 405 FWY. BEACH BLVD 7561 CENTER. NXT TO HI-RISE klfllA/ thril kifli/ 1 C HUNT BEACH (714) 897-1470 - 893-0112 NUW 111111 NU V . I J ŐSZI SPECIALITÁSOK Er.s ERNIES §> Kérjen árjegyzéket! Hétfőn zárva. CONTINENTAL DELICATESSEN Telefonon leadott rendelést 24 órán belül szállítunk ^S IMPORT ÜZLET magyar” K 8400 - 8th Avenue, Inglewood, Ca. 90305 SAROTTI C213) 75**8194 SZALÁMI ,. A Crenshaw és az 8th Ave. találkozásánál, a Standard benzinállomással szemben Csokoládé Ma.lorchorgo XX zük ÖR|ASI VÁLASZTÉK MEGÉRKEZETT A 98 c .j&MJJQí kolbász hSemezekben VALÓDI MAGTAR T0BLER, H*"L"AS ( és 8-Track kazettákban HUBERTUSllkör $ 10.9S tej, mogyoró, KtSZLtl tUKUPAI ^ ^5^/ módra 3 db vásárlásánál 1 dollár kedvezményi Cfií GT jí BIT <Í|tTV É fi CO nugat' KOZMETIKAI és készült .. w vbagijuiavimr mokka, rwaitieiirmi FELVÁGOTTAK MAGYAR VORCS 1 LITER $2.95 mandula, DROGÉRIÁI CIKKEKBEN kvarsli iuhtúró MAGYAR RIZLING 1 LITER S2.98 Villany eszpresszó kávéfőző gép. rum a 1 , ... * fy rnszli DEBRÖI HÁRSLEVELŰ $3.98 Magyar játékkártya.- sn]. Angol magyar-magyar-angol szótárak. y ruizü nfimpq íz a ha d cd 00 vagyai jaic^miya. máTfajta.k MAGYAR SZAKÁCSKÖNYVEK RÉTESLAPOK LEÁNYKADAR $3.98 X -R= ■ St— 1 "X 11 )t - x St ---------=3e-------- >t >t—~~>t "" >t >t "Sí 1 >{ -------:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék