Californiai Magyarság, 1981. január-december (59-60. évfolyam, 1-52. szám)

1981-09-25 / 39. szám

No. 39. — 1981. szeptember 25. CALIFORNIAI MAGYARSÁG 5. oldal Sajtófogadást rendeztek a Kárpátok a Magyar Házban Múlt kedden este a külföldi saj tó kb. 35 képviselője vett részt meghívásra a Kárpátok közelebbi megismerésére. A szép társaság­hoz természetesen a mi Califor- niai Magyarságunk csatlakozott, Del Medico Erzsébet személyé­ben, élénken társalogva minden­kivel, a meghívottak közül. Toghia Tibor üdvözölte a meg­jelenteket, néhány kedves szóval, megemlítve, hogy október 4-én önálló estet rendeznek a Wilshire Ebell színházban és szívesen in­vitálta a jelenvalókat. Jámbor Kati kedves szavai után felvitték az egész társaságot az emeletre a Kárpátok óriási, gyönyörűen elrendezett ruhatáré nak megtekintésére. Mikor lejöt­tek, látszott, hogy élénk benyo­mást keltettek a látottak. Elmondotta Jámbor Kati, hogy a Magyar Ház már 55 éves, és ők 12 éve táncolnak ott. Di­csérte az elnök, Hámory Alfréd mindenre kiterjedő figyelmessé­gét, Jámbor Ágnes, Bene Mózes, Varga Katalin önzetlen munká­BALOGH ENDRE klasszikus hegedűjátékát hallhatták szep­tember 20-án este a 11-es Metró média TV állomás több-milliót kitevő nézői, a „Gift of Music" világhírű sztárokból összeállított műsoron. Bandink egy nagyon nehéz számot, Paganini: 24. concertoját játszotta csodálatos technikával. LENGYEL ALFONZ profesz- szor régi barátunk gratulált a na­pokban lapunk sikereihez. írja, hogy kínai kapcsolatait tovább építi, és a jövő szeptembertől új­ra tanítani fog a Mennyei Biroda­lomban. Elmúlt ugyan a Sajtónap, de nem múltak el a szórakozási le­hetőségek: az egyik szüreti mu­latság a másik után. Elsőnek a már hagyományossá vált Onta- rio-i HEGYALJAI SZURET-et említjük, melyet most vasárnap, szeptember 27-én rendeznek az Ontarió-i Református Egyháznál. Kellemes szórakozás lesz, kicsi­nek és nagynak. Frissen préselt mustot ihatnak a jókedvű, ked­ves vendégek. A rendezőség, mint mind;g, jó zenéről, jó ma­gyaros ellátásról, és kellemes szó rakozásról gondoskodik. Le­gyünk ott minél többen, szep­tember 27-én Ontarioban. Ugyan ezen a napon, vagyis, szeptember 27-én egy másik ne­vezetes esemény is lesz, a Sza­badságharcos Világszövetség GARDEN PARTIJA, melyet TOLLAS TIBOR tiszteletére rendeznek, egy magyar-barát, amerikai fogorvos és neje Dr. DON COACH vendégszerető házában, Chatsworth-ban, TOL­LAS TIBOR, aki az október 17-i szabadságharcos emlékünnepély dísz-szónoka lesz, már e hét vé­gén megérkezik Los Angelesbe. Három hetes itt-tartóz kodása alatt számos meghívásnak fog eleget tenni. Első találkozása a magyar kö­zönséggel, a 27-i Garden Partyn lesz, melyen beszámolót tart. Zenés szórakozás, szalonna-sü­tés, úszás, és teniszezés képezik a kellemes délután programját. A belépési adomány csak 5 dol­lár, amiben az étkezés is benn- foglaltatik, hogy csak egy fogást említsünk: Bottka-féle gulyás. Diákoknak csak 2 dollár az ado­mány, 10 éven aluliaknak in­gyen. Ha a Garden Party-ra óhajta­nak menni a következő útirányt kövessék: A Ventura Freeway- ról térjenek le, a Winnetkan for­duljanak északra, a Devonshiren nyugatra, a Masonon északra, a Celtic-en keletre,az Osoig.Vigyáz zanak, ne forduljanak közvetle­nül a Devonshire-ről az Oso-ra, mert az utca megszakad. Minden további információ megtalálható a hirdetésben. ját. A jelenlévők érdekes össze­tétele volt az itteni idegen sajtó­nak: India, Norvégia, Olaszország Spanyolország, Franciaország, Svájc, Japán képviselői itták a fi­nom pezsgőt és dicsérték a nagy­szerű büffét. Asztalunknál a Federated International News Press elnöke ült titkárnőjével. Rengeteg mindenről érdeklődött a magyarokkal kapcsolatban, s én boldogan adtam meg neki minden felvilágosítást, örülve, hogy idegenek ilyen készséges hallgatói népünk ügyes-bajos dől gainak. A fiatalok szép ruháikba öltöz­ve mintát táncoltak: Háromugrós Szatmári verbunkos, SZATMÁ­RI FRISS CSÁRDÁS került töb­bek közt bemutatásra. Külön ki­emelték Kiss József, és Szik Tóni szólóját. Mindent egybevetve, igen sike­res első ilyen próbálkozása volt, ez a Kárpátoknak. Nézünk az október 4. elébe — szeretettel. A Desert Hot Springs-ben lévő CSER'S HUNGÁRIÁN RESTA­URANT megváltoztatta a nevét BUDAPEST INN-re. Egyébként a cím, telefonszám és a Cserék által készített ízletes magyar éte­lek a régiek. További informá­ciót a hirdetésben találnak. EMLÉK ÜNNEPÉLYEK Ez év októberében az emigráció mérföldkőhöz érkezik: az 1956- os forradalom 25-ik évfordulójá­hoz. Ez a történelmi dátum vi­lágszerte megmozgatja a magyar emigrációt. Az ünnepségek tervei már készen vannak. Fényes ban­kettek, műsoros esték, templomi megemlékezések és különböző kultúresemények utalnak a 25 év előtti október 23-ra. A Los Angeles-i Szabadsághar­cos Világszövetség vezetősége is összeállította műsorát. Október 17-én szombaton este magas mű­vészi színvonalú emlékest lesz a L.A. Trade Technical College új­jáépített 1500 férőhelyes szín­háztermében. Színpadi jelenetek a szabadságharc idejéből magyar irodalmi- zenei, és népitánc szá­mokból állították össze a törté­nelmi eseményhez méltó műsort, kiváló Kaliforniai művészek fel­lépésével. Az est dísz-szónoka: TOLLAS TIBOR költő lesz, aki erre az alkalomra repül át Euró­pából. Emeljük az est áhítatát az által, hogy díszmagyarban, vagy magyar ruhában jelenünk meg. Az emlékünnepély másnap, október 18-án délután a Szabad­ságharcos Emlékműnél folytató­dik, amerikai politikai vezetők, a magyar- és társ emigrációk, egy házaink és egyesületeink közre­működésével. Vegyünk részt mind a két ün­nepségen, 25. évforduló csak egy szer van. A MAGYAROK JÓ ITALBESZERZŐ HELYE SAN FERNANDO VÖLGYÉBEN A Fireside Liquor 4405 Woodman Avenue (A Moorpark és a Woodman sarkán, Sherman Oaks-ban. Telefon: (213) 784-8728 Magyar borok, sörök, likőrök nagy választékban. Nyitva: reggel 8-től este 11-ig, vasárnap reggel itől este 10-ig. VILLAGE MARKÉT 2/13 West Olive Ave., Burbank, CA - Telefon: 848-1858 Megérkezett a Hubertusz Magyar Vörös és Magyar Rizling literes üvegekben SÖRÖK, LIKŐRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN EREDETI MAGYAR FÜTYÜLŐS BARACKPÁLINKA ÉS FEKETE CÍMKÉS CSERESZNYEPÁLINKA KAPHATÓ! — Valódi magyar Törley pezsgő. Nyitva naponta de. 9:30-tól este 8-ig. Vasárnap zárva. Air Condition Visa Food Coupon Free Parking MasterCard DEL MEDICO ERZSÉBET A San Fernando Völgyi Református egyház szeretettel hívja az irodalomkedvelő közönséget, október 6-án, kedden este 7.30-kor rendezendő irodalmi estre melyet Kányádi Sándor az erdélyi magyar irodalom kiváló költője tiszteletére és közreműködésével rendez. Cím: 18858 ErwinSt. Reseda. T: (213) 344-1885. Belépési adomány a költő javára 3 dollár. II----------------'---------------------------------------------------------------------p ! A VALLEY HUNGÁRIÁN ! ; SAUSAGE & MEAT CO. [ . 8809 PearWossom Hwy (138), Littlerock, California 93543 | Nyitva reggel 9.30-tól este 6-ig | hét napon át. ■ A legkiválóbb friss és füstölt húsok! | . Kolbászok, májpástétomok, szalonnák, szalámik | hideg felvágottak, sonkák, friss húsok nagy I választékban ' Tulajdonos: Menedzser a közismert igazi hentesmester: I LENGYEL GÉZA T. üzem: (805) 944-3190 SZABÓ LAJOS I d--------------------------------------------------------------------=-é Me gnyílt dfopjnn Me9nyílt ( gourmet eatery 1 euxopean delicatessen i Házilag készült gourmet magyar és kontinentális ételek, haza is t vihetők frissen, vagy kifagyasztva. \ r Eszpresso kávé. ^ jj # \ Bor, sör elvitelre. I ) S f Catering házi, vagy hivatali IS*--— vj------\) / 1 ^ partikra. J\ f J —Szendvicsek. — Saláta- / take out \ Nyitva j \ különlegességek, — importált A 7r\ 21/t O \|*e4dfő/p^nfefcígf ) sajtok, felvágottak, hideg sültek / '^U-3242 ) \ — finom házi desszertek. — v-~-______________J g.30-5.30-ig. \ V 1422 Westwood Boulevard, Westwood, L.A. Ca. 90024. I f Szeretettel várják magyar vendégeiket: ERDŐS OSCAR és ÉVA. / *\V\\.XXVV%.V*%V*XVVVVVVVV%VV%.V\V**VV*.VVV\.\.VVV*V« \ Kiváló minőségű hentesáru I | MM MEAT MALIS j[ HENTESÁRU ÜZEMÉBEN V 12926 Saticoy St., no. 12., No. Hollywood, CA 5 Telefon: (213) 982-2325 NYITVA HÉTFŐTŐL SZOMBATIG REGGEL 7-TŐL ( ESTE 6-IG. VASÁRNAP ZÁRVA. i l Gyulai kolbász - Nyári kolbász - Véres- és májas j hurka - Süt ni való kolbász - Füstölt császárhús ­iUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllimillllllllllllllllHllllHlllUfj jj FRED REICH’S jj n MEATS.I^P^^^3 0 n íV 8768 So. Main St., Los Angeles Ü | Calif. 90003 T.: 759-9935, 759-3466 í! jj 1 | KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FRISS HÚSOK Ö !: Híres farmer módra készült szalonna, sonka, 1 | kolbász. Hideg felvágottak. Ü ti Nagyban és kicsiben. I § FRISS KENYÉR, CUKRÁSZDA! ü miiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiití ! X" * » -----y ■ =X=I [ Mrx * .. \ Arkt & IHma European Paslry Shop ! 7356 Melrose Ave., L.A., CA 90046. T.: (213) 651-3165 ’ ( '*’ MINDENNAP KÉTSZER FRISS MAGYAR KENYÉR, ZSEMLE - KIFLI - KALÁCSOK , TORTÁK: Dobos, Diós, Rumos, Mokka, KRÉMES. ALMÁS, CSERESZNYÉS és TÚRÓS RÉTES Üzleti órák: 8-tól este 7-ig, vasárnap, hétfőn és ünnepnap zárva. : ; * *«- it k 11 ■>« - “ 1 T R A V E L with confidence ... • tizenhét év mogyor idegenforgalmi szakértelem Ötvöződik tizen­kilenc év amerikai utazási irodai gyakorlattal. • legmodernebb műszaki felszereltség, komputereink azonnali összeköttetést teremtenek minden légi- társasággal és informáinak a mindenkori legolcsóbb árakról, iil menetrendekről, • az elérhetető legmagasabb szakmai képesítés (CTC), _____‘— —'______ • tagság professzionális szervezetekben II APOLLO iVSCHÍTli | (ASTA, IATA, IPSA, TPPC.) A~ ,v,\ MAGYAR OSZTÁLY Németh Judith osztályvezető f" 1 ^ ALLAN WORLD TRAVEL ING. V TEL.: (213) 557-9901 - 02 1100 SO. BEVERLY DRIVE #208, LOS ANGELES, CA. 90035 MAILING ADDRESS: P.O. BOX 3007 • BEVERLY HILLS, CA. 90212

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék