Californiai Magyarság, 1981. január-december (59-60. évfolyam, 1-52. szám)

1981-10-09 / 41. szám

4. oldal CALIFORNIAI MAGYARSÁG No. 41. 1981. október 9. Gyászjelentés Mélységes fájdalommal, de az Úr akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagyanya és sógornő Id. Romváry Ernőné sz. MÉSZÁROS MÁRIA életének 87-ik évében, halotti szentséggel ellátva, szeptember 29-én a Los Angeles New Hospitalban nemes lelkét visszaadta Terem tőjének. Temetése nagy részvét mellett október 3-án ment végbe FT. HORVÁTH BENEDEK vigasztaló szolgálatával a Szent István egyháznál megtartott gyászistentisztelet után, és elhunyt félje oldalán a Calvary temetőben talált örök nyugalomra. Elhunytét gyászolják és emlékét örökre megőrzik gyermekei: Olga, Sarolta és Ernő. - Sógornője: Romváry Éva, unokája, Romváry Adriene és férje Ranold Kathol. Legyen emléke áldott. Személyi, Társadalmi Hírek ■_ II-----TT-Jtí I i ....... -,r. . ■ Dr . Temovszky Zsuzsa FOGORVOS RENDEL HÉTFŐI és SZOMBATI NAPOKON 9-4-ig, KEDDEN, SZERDÁN délután 10921 Wilshire Blvd. No.906. Los Angeles, Ca.90024 T: (213) 208-7220 Készséggel áll magyar páciensei rendelkezésére. IaIJŰaJLIJLsIJLÍJL?^^ NEMZETKÖZI ÉS CIGÁNYZENE Szerelem — Szenvedély — Tűz Fellépnek: Színpompás NÉPI TÁNCOSOK és SZENZÁCIÓS ÉNEKESEK Csak egyetlen estén! November 7-én, szombaton este 8 órai kezdettel a WILSHIRE EBELL SZÍNHÁZBAN (4401 West 8th St„ L.A.) Jegyek: 15, 12, 10, 8 dolláros árakon. Jegyrendelésért hívják (213) 939-1128, 939-7485, 939-1376. és a jegyügynökségeknél. INGYENES PARKOLÁS. JLIJLiaiJAJLLJLLJLLJLIJLIJAlJ^^ AZ ERDÉLYI VILÁG SZÖVETSÉG KÉRELME Az Erdélyi Világszövetség éven te egy rendezvénnyel tartja éb ren azt az eszmét, hogy Erdély 1000 éven át Magyarországhoz tartozott. Erdélyi tárgyú és ma­gas színvonalú művészi műsorral, emlékezünk Erdély kulturális ér­tékeire. Szeretettel kérjük egyházunk lelkész urait, egyesületeink veze­tőit, városunk magyarságának mindazon tagjait, akik szivükön viselik Erdély ügyét, pártolják a november 14-én szombaton este fél 8 órai kezdettel rendezendő KINCSES ERDÉLYORSZÁG Erdélyi Estünket a Wilshire Ebell Színház Koncert Halijában. Rész letes műsort a jövő héten köz­lünk. Az Erdélyi Világszövetség L.A. Szervezetének Végrehajtó Bizottsága. 1981. november 7én este 6.30- kor tartják a 8.sz. és 49.sz. Cser­készcsapatok a hagyományos CSERKÉSZVACSORÁJUKAT a Szent István Egyházközség Lani termében (37 th és Woodlawn Ave. L.A.) Kérjük a dátum szives figyelembevételét! TOLLAS TIBORRAL a Ma­gyar Bibliai Gyülekezetnek kelle­mes együttléte lesz vasárnap, ok­tóber 11-én délután 4 órakor, CSOTYA ALEX ÉK kedves ott- honában.Cím: 283. E. Gains- borough, Thousand Oaks. Szombat délután TOLLAS TI­BOR régi barátai BÚS ISTVÁN és SÁRIKA vendégszerető, ele­gáns otthonukban OPEN HOUSE pezsgős fogadást ren­deztek tiszteletére, melynek nagyszámú résztvevője volt. Sá­rika a nagyszerű háziasszony, gazdag és változatos büféről gondoskodott. Tollas Tibor rö­vid beszédében a vasfüggöny­mögötti ifjúság ellenállásáról szólott. A magával hozott köny­vekből — mint „A forradalom tanúi" — nagy mennyiségben vá­sároltak a jelenlévők, így a ren­dezvény szép erkölcsi és anyagi sikerrel zárúlt. Vasárnap este PÉTER PÁL Huntington Harborban lévő me­sés otthona volt egy felejthetet­lenül szép, baráti találkozás szín­helye. A művészi ízléssel és pa­zar eleganciával berendezett ház emeleti tágas, játék-szobájában terítettek meg, harminc személy részére ültetéses vacsorára. Á kedves háziasszony ILONKA és két szépséges leánya gondoskod­tak nagy figyelemmel a vendégek ellátásáról. A fenomenális me­nü : töltött káposzta, töltött csirke, saláták, kompotok, süte­mények, finom tepertős pogácsa. Tokay aszú, pezsgő, és más ita­lok kerültek az asztalra. A ven­dégek kitűnő hangulatban a ké­ső esti órákig maradtak együtt. TOLLAS TIBOR rövid beszámo­lót tartott az európai politikai helyzetről, és a kommunizmus­ban született, nevelkedett ifjú­ság ellenállásáról. A vacsora meg­kezdése előtt NT. NÉGYESSY BERTALAN és befejezésekor, NT. PATÓCS SÁNDOR (aki fele ségével és kisfiával jelent meg) mondtak imát. A vendégek közül a már emlí­tetteken kívül a következő neve­ket sikerült feljegyezni: Kannás Alajos, Dr. Csapiár András és neje Hefty Frigyes és Magdi, Jávorszky János és Margó Stubner Gyula nejével és fiával, Dr. Király Sándorné, Fényes Má­ria, Pataki Jenő, Négyessy László Hangyás László, Dr. Csaba Jó­zsef nék, Kovács Tiborék, Ruiz Lucy. Ezúton is köszönjük Péter Páléknak a sok szívvel és szeretet tel megrendezett estét. Táncol a Kárpátok Színek ...a szivárvány tündök­letes káprázata kavarog a színpad szűk négyszögében... Hullámzik,- egy fordulattal összefonódik,- s a következő mozdulattal ki­tárul újra, — új változatban... Ritmus ... dobbannak a tán­coló lábak, — ütemre csattan­nak a tenyerek a csizmaszáron. Libbennek a szoknyák, — repül­nek a hosszú hajfonatok: ring a sok karcsú leány-derék — móri- kálva hajolnak a párjuk felé — csalogatnak a hajladozó karok... Muzsika ...az ősi öthangú dal­lamok édesen ismerős melódiája: — a csárdás gyöngyöző dallama,- a toborzó férias egyszerűsége: — kántáló gyerekhangok friss, tiszta cérnázása... Táncol a Kárpátok.... Ötven fiatal ringatja bűvöletbe ezen a csodálatos őszi vasárnap délutá­non a Wilshire-Ebell színház zsú­folt nézőterét. A közönség e- gyütt dúdol velük. Táncra moz­dulnak a váltak és a lábak ön­kéntelen mozdulattal, — s az elő­adás fergeteges fináléjában a szé­kekről felugrálva, önfeledt taps­ban olvadnak össze a táncosokkal. Hullámzik a tánc a színpadon, — és nehéz a kritikus munkája. Mert bíbelődhetnék apró-cseprő kifogásokkal. Mint ahogy a leg­jobb mustnak is forrnia kell: s az újbornak is be kell érnie, — az első önálló színpadi műsorát adó tánccsoportnak is ki kell még dolgoznia az apró hibákat: szín­pad-ismeretet, időzítést, műsor­egyensúlyt, a zenei betétek ará­nyát kell csiszolgatniok. De ezek a „kritikus" kifogások eltörpülnek az együttes ragyogá­sában és a telkekre való hatásá­ban. Nincs kiemelkedő egyéni telje­sítmény: a szóló-táncosok bele­simulnak az egészbe, a pergő mű­sor lélekzetvételnyi megállás nél­kül ragadja magával a közönsé­get. A színpompás ruhák: - a ko­reográfia, - a zene: - tündöklő keretbe foglalják a táncosokat. De ezt a keretet tehetség szorga­lom, fáradhatatlan munka, — a professzionista szinten mozgó tudás tölti be: és friss, fiatal, lel­kes öröm: a jól végzett munka sugárzó öröme. Sokszor táncolt már a Kárpá­tok a los angelesi közönség előtt: —régóta ismerjük és szeretjük őket. Mégis: a múlt vasárnap új volt, — más...! Megható, és lel­kesítő ... s hatalmas lépés fölfe­lé... előre... Nyugodtan állíthatom, hogy valamennyien mérhetetlenül büszkék vagyunk rájuk. VARGA KATALIN Csoportutazás Magyarországról Indulás december 19-én. Visszatérés tetszés szerinti időben, három hónapon belül. ÁRA: 748. — dollár. (Árváltozás lehetséges!) JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 10. Bővebb felvilágosításért hívják: SUMMIT TRAVEL MAGYAR UTAZÁSI IRODÁT ^ TEL. : (213) 501-6757. 0ff§ 13455 Ventura Boulevard, Suite 204. Jh ' Jp% Sherman Oaks, California 91423. FORDÍTÁS, NOTARY PUBLIC-----^ IKKA, TUZEX COMTUR1ST * SU NSHINE INN MAGYAR ÉTTEREM 5925 Franklin Hollywood. T : (213) 462-0344. Hétvégén este valet parking. Házi módra készült minden nap friss, finom magyar ételekkel, olcsó árakkal várja Kedves vendégeit a Napsugár Étterem.- Komplett ebéd: levesek, saláták, és főétel $ 3.15-től, - Vacsorák: csirkemáj-krém, zöldségek, vaj, kenyér, leves, saláta, sütemény, szódavíz, leves és főétel $ 8.30 -Csütörtökön és pénteken borjúláb, Gundel-módra $ 6.50 -Minden szerdán pacalpörkölt levessel $ 4.30. Péntek, szombat és vasárnap este Rigó Kovács Lajos híres cigányprímás hegedűi és Kovács Almos zongoraművész zongorázik. Nyitva 6 napon át, hétfőn zárva. V^STEAKS • SEAFOOD • SALAD BAR\i (öf • HUNGÁRIÁN DISHES • ■ \ • BEER • WINE • CHAMPAGNE • I I 1\ T( förmerhj Cser’s - Same Owner-New Name I B \l Uwff tKCMPT SAT. / _ - ■ Mr' YttW 11349 Palm Dr. Desert Hot Sprinds \ rrv~- át —x~ ----------?~V - ■ ■ ~x [ All* te £118*8 Arkt & £iwa Europeau Pastfy Swp 1 7356 Melrose Ave., L.A., CA 90046. T. : (213) 651-3165 \ ! MINDENNAP KÉTSZER FRISS MAGYAR KENYÉR, ZSEMLE - KIFLI - KALÁCSOK .1 TORTÁK: Dobos, Diós, Rumos, Mokka, KRÉMES. 1 ALMÁS, CSERESZNYÉS és TÚRÓS RÉTES Üzleti órák: 8-tól este 7-ig, vasárnap, hétfőn és ünnepnap zárva. :[ ■»« ■»» -t -« —* re ---------II

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék