Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)

1984-11-02 / 42. szám

No. — 42. 1984. november 2. CALIFORNIAI MAGYARSÁG 9. oldal US Postai Service Statement of ownership, manage- ment and circulation. (Required by 39 U.S.C. 3685) 1.A. Title of publication: Califor- niai Magyarság. 1. B. Publication No. 084440. 2. Date of fiiing: 9-29-84 3. Frequency of issue: Weekly, except last week of June and 1st week of July, yearly 50 issues. 3.A. No of issues published annualy 50. 3. B.Annual subscription price: $18. 4. Complete mailing address of known Office of publicationíNot printers): 207 S. Western Avenue No. 201. Los Angeles, Ca. 90004. 5. Complete Mailing adress of the headquarters or generál business offices of the publishers (Nőt print­ers): 207 S. Western Avenue No. 201. Los Angeles, Ca. 90004. 6. Full names and complete mailing adress of publisher, editor, and managing editor: Publisher (Name and Complete Mailing Address) Maria Fenyes, 8031 Newcastle Avenue, Reseda, Ca. 91335. • Editor (Name and Complete Mail­ing Address) Maria Fenyes, 8031 Newcastle Avenue, Reseda, Ca. 91335. Managing Editor: Same 7. Owner; full name Complete Mailing Address: Maria Fenyes 8031 Newcastle Ave, Reseda Ca. 91335. 8. Known bondholders, mortgagees and other security holders owning or holding 1 percent or more of totál amount of bonds, mortgages or other securities name and address: NŐNE 9. Fór completion by nonprofit } organization authorized to mail special rates. 10. Extent and natúré of circu­lation : két kisgyermekük, Mac hónaid Liz, Örményi István és Szörényi Éva, Sárvári Álmos és Zsuzsa, Tátray Gábor és Jolán San Di- egoból, Tóth Attila és Matyi és három gyermekük, Varga Péter és Giza. Szilayékat sajnos a múlt szom­baton kisebb autóbaleset érte. Braun Sanyi koncertjére igyekez­tek, és amikor a WUshire Blvd-on a kocsi torlódásban megálltak, az előttük lévő kocsi rájuk curik- kolt. Ica kisebb sérülést szenve­dett és az éjszakát a kórházban töltötték. Life Habit Average No. copies each issue during preceding 12 months. A/ Totál No. copies (Net Press Run) 3931 B/ Paid circulation. 1. Sales through dealers and carriers Street vendors and counter sales: 392 2. Mail subscriptions: 2609 , Cl Totál paid circulation (Sum of 10B1 and 10B2) 2992 Dl Free distribution by mail.carrier or other means samples, complimen- tary, and other free copies: 450 E/ Totál distribution (Sum of C and D): 3442 FI Copies nőt distributed. 1. Office use, left over.unaccounted spoiled after printing: 469 2. Return from News Agents: 20 G.Total: (Sum of E, F1 and 2 — should equal net press run shown in A): 3931 Actual No. copies of single issue published nearest to fiiing date. A/ Totál No.copies (Net Press Run) 3868 B/ Paid circulation. 1. Sales through dealers and carriers Street vendors and counter sales: 385 2. Mail Subscription: 2527 C/Total paid circulation (Sum of 10B1 and 10B2): 2912 Dl Free distribution by mail, carrier or other means samples, complimen- tary, and other free copies: 465 É/ Totál distribution (Sum of C and D): 3377 F/Copies nőt distributed. 1. Office use, left over, unnac- counted, spoiled after printing: 480 2. Return from News Agents: 11 G/ Totál (Sum of E, F1 and 2, — should equal net press run shown in A): 3868 11. I certify that the statements made by me above are correct and complete. Maria Fenyes editor A szerkesztőnő íróasztaláról Örömmel tettem eleget a Ma­gyar Mérnökök Baráti Köre el­nökének, Csapiár András kérésé­nek, hogy október 26-án vetített képes előadást tartsak a Körben Kínáról. A megszabott egy óra idő rövid volt egy több-ezer éves kultúrával rendelkező ezer mil­liós lakosú ország ismertetésére, de igyekeztem a maximumot nyújtani. Az érdeklődők megtöl­tötték a Szent István iskola ter­mét és mindenki nagyon jól szó rakozott. Rajtam kívül csak két személy volt jelen, aki Kínában járt, az egyik Baranyi Klári. Ez­úton is köszönöm, hogy eljöt­tek, hogy olyan sokan kellemes, szellemileg igényes társaságban együtt lehettünk. Előadásom a Californiai Magyarság Baráti Kö­rének kultúrál is szolgálata kere­tében történt Tollas Tibor kaliforniai láto­gatása során három hetet Los Angelesben töltött. Második ott­honának nevezte városunkat, ahol több barátja van, mint bár mely más részén a világnak. Ez a három hét rendkívül eredmé­nyes volt. Nemcsak a rendezvé­nyeken, de úgyszólván naponta, a privát otthonokban is előadá­sokat tartott, művészi szinten álló szavalataival, dinamikus be­szédeivel mindenütt magával ra­gadta hallgatóságát. Fájó szívvel mondott búcsút az elmúlt hét keddjén Kaliforniának, hogy még egy előadást tartva Seattle­ben tovább folytassa útját észak felé, hazatérni Münchenbe, csak karácsonyra fog. Szilay Gyula és Ica cypresi ott honában búcsúzott el tőlünk egy parti keretében, melynek dátu­ma éppen október 23 volt A tár­saság meghatottan emlékezett vissza a 28 év előtti eseményekre Tibor pár verset elszavalt, Szöré­nyi Éva pedig felolvasta férje, Örményi István írását. „Mi tör­tént 1956 október 23-án a Mű­egyetemen’, — mely értékes tör ténelmi dokumentum. Ft. Hor­váth Benedek felszentelte a há­zat, melybe csak két héttel ko­rábban költöztek be Szilayék. Két éves Livermore-i kirendelt­ség után tértek vissza Los Ange­lesbe. Aznap Kapisztráni Szent János ünnepe is volt. Ft. Horváth 1945-48-ig tanítót ta Szilay Gyulát a szombathelyi premontrei gimnáziumban. Szi­layék Tollas Tiboron keresztül ismerkedtek meg és házasságkö­tésüknek 22-ik évforduló is az napra esett. így számos okból ünnepel­tünk: Bánász Ferenc és Erzsébet, Berthy Tamás és Judi.h, Csapiár András és Ilona, Farkas Tibor és Judit, Harsányi Lajos és Andrea, és két kislányuk, Jávorszky Mar­gó, András és Miklós fiaival, Lear Jerry és magyar felesége és ÚJ MAGYAR fodrászüzlet nyílt San Fernando Valleyben, tulajdonosai FODOR TIBOR és MARY ANN. A szimpatikus fi­atal magyar házaspár öt éve jött Amerikába. Két évet New York­ban töltöttek. A fodrászatot Ma­gyarországon tanulták és három éven keresztül, mint alka'mazott dolgoztak egy fodrászüzletben, most pedig önálló vállalkozásba kezdtek. Magukkal hozták az eu­rópai stílust és ízlést. Szeretettel várják magyar vendégeiket HAIR DO UNI-SALON nevű szalonjuk­ba. Bővebb információ a hirdetés ben. S Pleasant Journey, Inc. uj) 5426 Reseda Boulevard, Tarzana, California 91356 0^7 ________________(818) 344-1132 or (213) 276-7447_________________ ¥$ ^ucTa/ieAl — December 22 - Januá/z f) VELÜNK 12 ÉLVEZETTEL TELI ÜNNEPNAPOT AZ ULTRAMODERN ^ JV ja: ÁTRIUM HYATT BUDAPEST Land Package ESTI LUXUS HOTELBEN / ^00 mronly 695 (m ESTI VACSORA M ^Személyenként (rj||^A ketten egy szobában jrThA iszt éjfélkor ’ / /l[\\ / / / CSALADJA ÉS BARÁTAI SZÍVESEN LÁTOTT VENDÉGEK V SZÁLLÍTÁS MINDKÉT ESTÉN (KÜLÖN DÍJÉRT) 3 Hosszabb tartózkodás lehetséges ÍGELI ~ Minden díj előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. x-j-TA )/LAX Fenntartjuk a jogot, hogy a túrát lemondjuk az indulás előtt. 332 00 ^ Speciális ajánlatunk: ^ LOS ANGELES - BUDAPEST ÉS VISSZA 5738*3 tax | 1 ——. Gero Travel 4 í ) 1162 N. Orange Grove Ave, West Hollywood, CA. 90046 JI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék