Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)

1986-08-29 / 33. szám

4. oldal CALIFORNIAI MAGYARSÁG No. — 33. 1986. augusztus 29. Meghívó AZ ELSŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS ÉS REFORMÁTUS EGYHÁZ szeretettel hívja a magyarságot szeptember 7-én . 60 éves fennállásának ünneplésére Az ünnepi istentisztelet d.u. 3 órakor kezdődik. 4 órától bankett, de ebédelni lehet már 12.30-tói. —Javasoljuk a helyfoglalást. Bővebb tájékoztatás egyházi híreinkben. AZ EURÓPAI KÖNNYŰ ÉTELEKET KEDVELŐK /y\ találkozóhelye a \ Saláták, paszták, sültek, - bécsi \szelet is — omlettek, és bécsi módra /\ | ^ készült desszertek /1 rendkívül mérsékelt Nyitva: hétfőtől péntekig d.e. 11-3-ig és este 6-1-ig. Szombaton 6-tól, vasárnap zárva! 359 N. La Cienega Blvd. L.A. 90048. - T: (213) 855-0911. CONRAD a fél osztrák, fél magyar tulajdonos szeretettel várja a ___________________magyar vendégeket._____________________ Sz emélyi, Társadalmi Hírek Lucas Kim és Dr. Gellert György eljegyzése LUCAS KIM és DR. GELLERT GYÖRGY ELJEGYZÉSÜK NAPJÁN Több mint száz jóbarát ünnepelte elegáns koktél­parti keretében Los Angeles első hotelje, a pompás Be- verly Wilshire Champagne termében LUCAS KIM és Dr. GELLERT GYÖRGY eljegyzését. Az érkező vendégeket LU­KÁCS BÉLA, Kim édesapja a Frank Lucas and Assc. Inc. építészmérnöki iroda tulajdonosa, — valamint a fiatalok fogadták. A szépsé­ges Kim, modern, királykék kétrészes, elől gyönggyel hímzett szatén ruhában és mellette Magyarországról a szépszál Dr. Gellért György aki egy budapesti kórház­ban, mint altató orvos mű­ködik. Kim a budapesti Semmelweiss Orvostudomá­nyi Egyetem hallgatója, még egy éve van hátra a diplo­máig. Az esküvőt jövőre Bu­dapesten tervezik megtarta­ni. A népes társaság többsé­gét fiatalok tették ki, Kim barátai, akiktől európai ta­nulmányai miatt évekre el­szakadt. Szenzációs hangu­latban folyt a parti és a tánc A pincérek megállás nélkül hordták az italokat, a Hors D’oeuvre ínyenc falatokat és desszertnek még krémes és dobos torta is volt. A parti tökéletes megrendezé­se a magyar bankett-me­nedzsernek, Komisza Ru­dolfnak (Szilágyi Zsóka fia) köszönhető, akit régi barát­ság fűz Lukács Bélához. A büszke édesapa örömtől sugárzó arccal jelentette be hivatalosan lánya eljegyzé­sét és Nt. Némethy Sándor kérte rájuk az ég áldását. A vendégek névsora: Bodo Joe és Kati, Christopher Jeffrey és Katalin, Dows Wena, Ecsedy Árpádné Judith, Egeghy Péter és neje és Kati lányuk, Fa- ludy Gábor és Márta fiúkkal, Fé­nyes Mária, Fóris Viktor és Zsu­zsa, Frímmel Baba, Mr. and Mrs. Gajer, Gates Dán és Barbara, Gold Nick és Edith, Grek János és neje, Grek Robi és Tücsi, Gres kovics Pál és családja, Hajgató János és Panny, Hanson Randy és Ildikó, Hegedűs Charles, Hei- ling Hanna, Herricks Cindy, Hit­be rth Kamill és Ágnes, Jámbor Gitta, Kass Pál, Kassy Júlia, Kiss Joe és Erika, Komisza Rudolf és Judy és fiúk ifj. Rudolf, Kuipers Eddy, Linhart Tony, Dr. Luczy László és Marica, Molnár Tony és Judith, — McCoach Doug és Anna, von Nagy Iván és Phyllis és fiúk Iván, Nagy Szabolcs és Ági, Némethy Ágnes, Nt. Néme­thy Sándor és Ilona, ifj. Néme­thy Sándor és Anikó, Nikházy Gusztáv és Judith, Okos Károly és Mária, Oláh Béla és Aliz, Reksz Y. Ilona, Rosen Barbara, Rosen Norma, Simon Lajos és Ica, Stefel Steve és Edith és lá­nyuk Sylvia, Szitás Tony, Dr. Tighy Gábor, Dr. Toczauer Ti­bor és Imogene, Toghia Tibor és Marianne, Tóth Éva és Tripp Péter, Tóth László és Márta és lányuk Ági, Nt. Trombitás De­zső, Vájná Péter és Lynn, Var­ga Zoltán és Ágnes, Vörösmar­ty László, Zerinváry Elemér és neje és lányuk Szén te Ági, von Zsoldos Tibor és lei, Zsótér And­rás. Éjfél után a társaságból kb. 60-an eleget tettek Lu­kács Béla meghívásának, lencse levesre és lángosra Westwood-i condójába, ahonnan csak hajnalban osz­lottak szét. E sorok írásakor Kim és György Vancouverben az EXPO-t tekintik meg és a jövő héten már repíti is őket az acélmadár vissza Buda­pestre, hogy ellásák a rájuk váró feladatokat a tanulás­ban és a munkában. Kim és György nemes és humanista tervekkel indul­nak közös életüknek, mint orvosok a betegek gyógyítói és életmentők lesznek. Szí­vünk minden szeretetével kívánunk nekik sok sikert és örökkétartó boldogságot. CHATLOS FERENCNÉ AN­NA születésnapját a szeretet szá­mos megható megnyilvánulásával ünnepelte családja. A múlt szom­baton férjével Ferenccel együtt lehajtottak Long Beachre, ahol az ottani Hilton Hotel bankett menedzsere Lynda lányuk. Egy elegáns lakosztály várta őket vi­rággal díszítve és jégbehűtött pezsgővel. Este pedig egy gourmet vacsorát fogyasztottak el. Vasárnap a Century Plaza Hotelben ünnepi brunchra gyűlt össze az egész család, négy lá­nyuk, két vejük és leendő ve- jük, két gyönyörű unokájuk. Ez­úttal még egy másik örömteljes eseményt is celebráltak. Rozika férjét ifj. Herédy Lászlót a Farmers Insurance-nál előléptet­ték. Happy Birthday Annuska, és gratulálunk! NE DOHÁNYOZZ ÓVD AZ EGÉSZSÉGED ÉS KÍMÉLD A MÁSÉT! A SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG HÍREI A 30-ik Évforduló Nagybizott­sága augusztus 22-én ülést tar­tott a Magyar Házban. A megbe­szélés tárgya az évfordulói ese­mények voltak. Elsősorban is nagyon fontos annak a tudomásulvétele, hogy a szokásos dátumoktól eltérően az évfordulói ünnepség az idén ko­rábban, vagyis október 12-én, va­sárnap délután lesz a McArthur Parkban lévő Szabadságharcos Emlékműnél. A szeptember 28-i Széchenyi Tea színhelye a Szent István Egyház díszterme. Főszereplői: TOLLAS TIBOR és SZÖRÉNYI ÉVA. További szereplő, a te­hetséges, fiatal zongoraművész­nő Patócs Edit. A Cserkészek Együttese balladával és Palotás tánccal lép fel, melyet Kékessy György tanított be. A Széchenyi Teára a belépődíj 10 dollár lesz, melyben egy pár virsli is bennefoglaltatik. A ren­dezvényen Tollas Tibor könyveit is meg lehet vásárolni. — + — A BLOOMINGOTONI MAGYAR HÁZ HÍREI: A Bloomingtoni Magyar Ház­ban megtartott ARATÓ BÁL-i ünnepség minden reménységen felüli sikert aratott. Már a kora délutáni órákban mindkét terem zsúfolásig megtelt. Tisztelt ven­dégeink között óhazai látogatók is voltak, továbbá Csehszlovákiá­ból, Argentínából és más ameri­kai államból is. A Los Angelesi Magyar Házból is több mint har­mincán tisztelték meg jelenlétük­kel Klubunkat. Ezúton köszön­jük meg mindazoknak kedves segítségét, akik elősegítették a nagy sikert. Köszönettel: a Vezetőség. HAWAII BÁL BLOOMINGTONBAN Szeptember 7-én megtartandó Hawaii Bálunkra szeretettel vá­runk mindenkit. A Vezetőség azon fáradozik, hogy ez a mulat­ságunk is kimagasló esemény le­gyen. — A kugli pálya nyitva van. t újra nyílt a MAGYAR ÉS t, í KONTINENTÁLIS > ÉTTEREM egesen ‘ ►öl nagy tek, — ( \ ) agy adag J 1 ' > Y 3S cigányprímás hegedül . > HanKO Artúr ki áló zongorista kíséretével. ? Nyitva: keddtől vasárnapig vacsorára d.u. 5-től J I Szeretettel várja magyar vendégeit az új felvidéki magyar . > tulajdonos: MIKLAS GYURI, diplomás szakács, cukrász és a f ; beverly hillsi Chasen volt főszakácsa. I < | Cím: 14533 Gilmore St., Van Nuys, CA 91401 l 1 Telefon: (818) 785-3165 5 « «^>*« 1 ** A MAGYAR MŰVÉSZ SZÍNHÁZ bemutatásában ^ KATONA JÓZSEF nemzeti drámája, a ^ BÁNK BÁN OKTÓBER 25-ÉN, szombaton este 7 órakor a Wilshire Ebell Színházban Rendezi: BORVETÓ JÁNOS II Endre: VAJDAFFY BÉLA Gertrudis királyné: ALPÁR ÉVA Gyermekei: VARGA ZOLTÁN, VERES ZOLTÁN, és POLONAI MÓNIKA Bánk Bán Magyarország nagyura: BORVETÖ JÁNOS Ottó meráni herceg: CSATÖ PÉTER Melinda: ÓSS ENIKŐ — Fia Soma: VARGA ÁRPÁD Petur bán: GÁBOR JENŐ, f Myska bán:IVÁNY JÁNOS Simon bán: KRAICS GYULA Mikhál bán: SULI ISTVÁN Izidora: ALPÁR MUCI Biberach: SZEMETHY PÉTER Tiborc: HUNYADI LAJOS Ajegyek ára: 20, 16, 12 és 8 dollár. Nyugdíjasoknak és diákoknak minden jegy 2 dollárral olcsóbb. Jegyek kaphatók: Borvető János. Californiai Magyarság, Ernie's Delicatessen, Magyar Ház, Tip Top Meat, Wilshire Ebell Színház A Magyar Szivárvány Rádió adása minden szombaton d.e. 10-től 11-ig a KTYM 1460 A.M. hullámhosszon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék