Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-03-26 / 13. szám

7. oldal HAPPY EASTER From All Of Us AND THANKS FOR YOUR WiLCOME PATRONAGE HAPPY EASTER FROM YOUR FRIENDS AT THE ROSEMOOR FUNERAL HOME 17943 S. Torrence Ave., Lansing, IL ^0438. Ph: 474-2404. We have served the Hungarian Community for over 30 years. Director: Joseph C. Chelbana. HAPPY EASTER TO EVERYONE — COMPLIMENTS OF: THOMAS C. HYNES ASSESSOR OF COOK COUNTY EXERCISE YOUR RIGHT & PRIVILEGE TO VOTE! HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS FROM: IMPALLARIA & SONS BAKERY & DELI 2952 S. Wallace Ave., Chicago, IL. Ph: 842-2146. Fresh Cakes, Pies, and Pas­tries baked daily. HAPPY EASTER TO EVERYONE “P.M.S. SERVICES” (Phone Answering, Mailbox, Secretarial) Private Mailbox Service. Also U.P.S. Shipping & Receiving. Call: 262-0771 or inquire in person at 1742 W. Devon, Chicago, IL 60660. HAPPY EASTER TO ALL OUR HUNGARIAN FRIENDS & CUSTOMERS COURTESY OF: “HILLSÍDE STANDARD SERVICE" 4804 Butterfield Rd., Hillside, IL 60162. Ph: 449-9779. SAVE $20 on your next complete Tune-Up with this ad. A VERY HAPPY EASTERN TO EVERYONE FROM YOUR FRIENDS & STAFF AT: ST. ELIZABETH’S HOSPITAL 1431 No. Claremont Ave., Chicago, IL 60622. General Information: 278-2000. HAPPY EASTER TO EVERYONE FROM: JOHN G. SHEDD AQUARIUM The Ocean by the Lake Visit the world's largest indoor aquarium. Divers hand-feed fish daily at 11 a.m. & 2 p.m. in the 90,000 gallon coral reef. For info call: 939-2438 or 939-2426. 1200 Lake Shore Drive, Chicago, IL. 60605. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS FROM: ALEXIAN BROTHERS MEDICAL CENTER 800 W. Biesterfield Rd., Elk Grove Village, IL 60007. Ph: 312/437-5500. A VERY HAPPY EASTER TO ALL OUR HUNGARIAN FRIENDS & CUSTOMERS FROM: “THE FLOWER NOOK” 5446 W. Belmont Ave., Chicago, IL 60641. Ph: 736-3113. Easter Lillys & Vari­ous flowering plants available nowl A VERY HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS FROM: “NANCY’S” “The Originator of the Stuffed Pizza". Located at 440 S'. State St., in downtown Chicago. Open for Lunch. Open 11/2 everyday! Also Available! Pri­vate Parties of 10-80 People! Call: 266-8222.___________ WISHING ONE & ALL A VERY HAPPY EASTER FROM: NORTHWEST CHURCH OF GOD 6333 W. Belmont, Chicago, IL. Ph: 889-6525. Pastor: ALVIN D. DIAL. SUNDAY SER­VICES: Sunday School: 9:45 a.m. (English & Greek speak­ing). Morning Service: 11:00 a.m. — Evening Service: 6:00 p.m. Bible Study with Bible Mountaineer for Children: Wed. at 7:00 p.m. HAPPY EASTER TO ALL OUR HUNGARIAN AMERICAN FRIENDS & CUSTOMERS FROM EVERYONE AT: ANDRE’S.VOLKSWAGEN REPAIR Specializing in Volkswagen and Imports, Tune-Ups, Mufflers, and Brake Jobs. 1300 W. St. Charles Rd., Maywood, IL Ph: 312/681-1011.______ HAPPY EASTER TO ALL OUR HUNGARIANAMERICAN FRIENDS & CUSTOMERS Compliments of: ANGEL SEWER SERVICE 5040 W. Wellington Ave., Chicago, II. 60641. Ph: City — 312/342-5323 or Suburbs — 312/864-9222. 10% DIS­COUNT WITH THIS AD. 1 COUPON VALID ONLY. HAPPY EASTER TO ALL OUR HUNGARIAN AMERICAN FRIENDS & CUSTOMERS FROM: MARKOGANNAKIS ORCHESTRA Everything in Music' & Enter­tainment, Weddings, Conven­tions, Dances, Belly Dancers, Comedians, Magicians, Strol­ling Violins — 3-15 Musicians — 3911 N. Kedzie. Ph: 583-895$. AFFORDABLE RATES. EASTER GREETINGS from: THE COLEMAN PUPPET THEATRE Presenting: Rumplestiltskin — Alladin — Pinnochio — Hansel & Gretel. Also featuring “The Lilliput Re­view". We play at Churches & Schools in this area. 1516 S. 2nd Ave., Maywood, IL. Ph: 312/344-2920.____________ A VERY HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS FROM ALL OF US AT: “LET THEM EAT CAKE” 2 locations for your conveni­ence. 948 N. Rush St. & 1701 W. Foster Ave. Fine Freshly baked goods daily. Pies — Pastries — Cakes — Rolls. Call: 728-4040 for all orders. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: ARROW BEAUTY SCHOOL 1213 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60622. Ph: 252-7121. Pivot Póint Accredi­­dations — Smaller Classes & Tuition to Meet Your Needs. English & Spanish Classes Held. Enter the Field of Hair Styling Today! HAPPY EASTER Courtesy of: THE BODY GUARD DOG TRAINING ‘Basic Obedience "Light Protection ‘Attack Training All Training Done in YOUR Home. Call: 463-5515. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of EROTIC CAKES Custom made X-Rated de­signs for all occasions. You name it, we bake it. Liven up your next Bachelor­­/Bachelorette, Birthday or Of­fice Party with a Spicy Attrac­tion. Ph: 312/248-8831. 4Ö12 N. Broadway Ave., Chicago, IL. 60613. Master Card/Visa Accepted. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: “DISTRICT FURNITURE & APPLIANCES” 4501 S. Pulaski Rd., Chicago, IL. 60632. Home of Fine Name Brand Furniture and Appliances. Hours: Mon-Fri. 9:00-9:30; Sat. 9:00-6:00; Sun. 11:00-6:00. Call: 254-4700. “Come to the District!" ... The Furniture District!... négy Nyelven a magyar szabadságért) ... 1 ® NEMZETŐR* mtimut mcűuMiBt lie hiti ás muh» MEGJELENIK HAVONTA Kiadóhivatal, 8 Manchen 84 Porti. 7a Germany Felelős szerkesztő és kiadó: KECSK&SI-TOLLAS TIBOR HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS FROM: “NANCY’S ITALIAN RESTAURANT’ “One of the Best Stuffed Piz­zas in Chicagoland". A full line of Italian & American Cuisine. Ph: 857-8550. 4700 W. 103rd St., Oaklawn, IL. 60453. Ad­joining the Arena Bowl at 103rd & Cicero.________’ HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: CLUB ROMA PIZZERIA 4088 S. Archer Ave., Chicago, IL 60632. Ph: 254-4243 or 254-4445. We Cater up to 200. Call one week in advance for Special Prices. Pick-Up & De­livery. $1.00 off any large or family size or stuffed Pizza. $2.00 off for Senior Citizens. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: MIGUEL’S RESTAURANT 5301 S. Pulaski Ave., Chicago, IL. Ph: 585-7744. Specializing in Excellent Mexican Cuisine. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: TWO BROTHERS OF ITALY RESTAURANT 128 W. Park, Elmhurst, l(^ 60126. Excellent , Italian Cuisine. We deliver. Call: 833-0414. One Free Ingredient on Any Large Pizza With This Ad_____________________ HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & , CUSTOMERS Courtesy of: UNION MAY FLOWER 957 W. Sheridan Rd., Chicago, IL 60613. Moving Local, Long Distance & International. Of­fice & Commercial Moves. We also have “U Lock IT’ Storage Facilities! Free Estimates! Call: 549-0730._____________ HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: LUXOR BATHS, INC. Turkish & Russian Hot Tubs. 2093 W. North Ave., Chicago, IL 60610. Call: 486-0234, HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: SKOKIE CAMERA SHOP 7933 Lincoln Ave., Skokie, IL. Ph: 673-2533. Bring in 1 Roll of Film to be Developed, & Get One NEW ROLL WITH THIS AD. Lapunk az 1848-as alapítású Nemzetőr utóda, az emigráció egyetlen olyan sajtóorgánuma, mely a magyar számon kívül három világnyelven: angolul, németül és franciául több mint két évtizede a legnagyobb anya­gi nehézségek ellenére is rendszeresen megjelenik. 94 országban igyek­szik ébrentartani a Kárpát-medencében élő magyarság emberi, nemzeti kisebbségi jogainak ügyét. .'jv ! A történelem tanítása, az emigrációk tanulsága, hogy idekint nem ma­gunkat, hanem a külföldet kell meggyőznünk igazságunkról. Ezért van szükség világnyelveken megjelenő magyar sajtóra és könyvre. így dol­goztak félévszázaddal ezelőtt Benesék és Masarykék Pitssburghban — és nem kis eredménnyel. - * Idegen nyelvű kiadványaink zömét tiszteletpeldanykent küldjük szét a szabad világ politikusainak, íróinak, tudósainak, szervezeteinek és saj­tójának. Rajtuk keresztül nyerünk új és új barátokat a magyar szabadság ügyének. Az elmúlt 23 év során közel 1500 cikkünket vette át a világsajtó. Ezéft kérjük azokat, akik anyagilag megtehetik: 1 Rendeljék meg a lapot. Évi előfizetés légipostán $ 16.00. 2. Pártoló-tagok évi adománya: $30.00 (személyi csekken is beküldhető) A pártoló-tagok a magyar számon kívül a kívánt idegen nyelvű számot is díjtalanul kapják. Minden pártolónknak igazoló lapot küldünk, mely­ben évenkint a beküldött adomány összegét beragasztható emlékbélyeg­gel nyugtázzuk. Név: (vagy szervezet neve).............................................................................V HAPPY EASTER TO ALL OUR HUNGARIAN-AMERICAN FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: "KATTOUYIA’S RESTAURANT’ 3409 S. Halsted St., Chicago, IL 60608. Specializing in Ex­cellent Greek & American Cuisine. Call: 247-4770. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: DR. LJ. HERRO & DR. ROBERT A ABRAHAM — OPTOMETRISTS — Glasses Fitted — Contact Lenses — Same-Day Service in Most Cases. 5026 S. Ash­land Ave., Chicago, IL 60609. Office Hours: Mon. & Thurs. 9:00 a.m. to 8:00 p.m.; Tues. & Fri. 9:00 a.m. to 6:00 p.m.; Sat. 9 a.m. to 1 p.m. Call: 434-6228. Medicaid & Insurance Ac­cepted. Cím: Chicagói képviselőnk és terjesztőnk: báró Pongrácz Cili 8333 N. Mango St. Morton Grove 111. 60053 lUfnts Pál, a-vasfüggöny mögül főtt pápa II. János Pál pápa életiről náM etoó, nyelven írt könyv — életrajz —, tát: tálán á nungyOjtcmánynok Is nevezhető taáptred»t*l mű, • Vas creep legújabb bsenzádó* meglepetése. As Írók a könyv első fejaaetőbea, a váratlan kőnk táré váratlan választása da álon lőeajetaw leírják a körülményeket, miként lett KmoJ WojtyU Róma püspöke, valamint Szent Péter utódjaként H itu pel -I— A további fejesetekben az bők az olvasó elé tük­rözik a pápa gyermekkorát. Ifjúságát, diákkorát. A fiatalembert, mint egyetemi hallgatót, aki megismer­kedik a nehéz munkáé élettel, de a nekh teed mumm nem kedvetlenlU el. hanem színdarabok írásával, eto adásokkal vigasztalja elcsüggedt tártait. A könyv minden oldala adnea élőképként vet« ez olvasó szemel elé a legfőbb pásztor, a Saenuty» mindennapos Hatét, aki nem követi a régi aenkásókat, e nem hordja fajén a hagyományos tiarát, hanem krisztusi cgyesarfláégdral, a nagy aaeretattal a szívé ben tűnteti Krisztus tanításait. Szinte lépésről lépésre te van Irrt a Sientatya vllágsvaageUaáeMs útja. Megrendelheti a Katolikus Magyarok Vasárnapi* kőnyvooruUydn. 1739 Mahoning Avenue, Tewtfk- Ifiwn, Ohio 44309 Ara IS dollár ét 1 dollár portő HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of the: RECORD SHACK 1112 W. Argyle, Chicago, IL. Large selection of Today’s Popular Hits. Oldies Too! Coming Soon! Video Selec­tions! $1 Off on Your Next Albunri With This Ad. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: ADONNA FLOWER SHOP OPEN SUNDAYS — Wed­dings — Bar Mitzvahs — Fun­erals. We have Easter. Lillys in stock now! Very special price with this ad. 2958 W. Irving Park, Chicago, IL. Ph: 588-6562._______________ HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of the: "NEW LISE HOUSE RESTAURANT’ 6656 N. Clark St., Chicago, IL. 60626. Excellent Chinese Cuisine. Dine In or Carry Out — We Deliver Too. Call ahead for Carry-Out Orders. Ph: 262-8855._______________ WISHING ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS A VERY HAPPY EASTER from: MARKON’S MEL-LINCOLN PARK 2150 N. Lincoln Park Wet, Chicago, IL. 60614. Come in & try our excellent cuisine. Call: 525-5550. WISHING ALL MY FRIENDS & CUSTOMERS A VERY HAPPY EASTER from: “THE BEIRUT RESTAURANT’ 5204 N. Clark St., Chicago, IL. 60640. Tel: 769-1250. — Mediterranean cooking with varieties of Lamb dishes and other dishes blended with olive oil & special Arabian spices. Beirut Restaurant brings to Chicago the experience created with artistic delight, to satisfy the soul as well as the appetite. We are open 10:00 a.m. to Midnite. Please order your Lebanese pastries for all your parties. Featuring take­outs & catering. Chicago's au thentic Lebanon restaurant. OPEN 7 DAYS.___________ “HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: BARRY’S SPOT PIZZA Finest Pizza on the North Side. Dine In or Carry Out. We De­liver Too. Call ahead for Pick-Up -769-2900. 5759 N. Broadway, Chicago, IL 60666. 1 Free Ingredient with This Ad oh Any Pizza. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: BILLIE’S BEAUTY SALON 633 W. Addison, Chicago, IL. 60653. A complete design center for all your beauty needs. Perms — Facials Manicures. Call: 935-3013. HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of: ROSEMONT-BROADWAY GARAGE 1125 W. Rosemont, Chicago, IL. 60660. Expert Auto Service — Rune-Ups, Brakes, Lube. Located in YOUR Neighbor­hood. Call: 743-8740 — FREE ESTIMATES. Clevelandi riport Molnár Zsigmond Clevelandban, ebben az újkori nagy magyar Rodostóban ma már úgy hullunk naponta, mint ősszel a sárguló levél. Február 24-én, jégtörő Mátyás napján halt meg egy öreg otthonban Test Károly bátyánk, egyko­ri hivatásos tüzér-alez­redes 91 éves korában, mint a clevelandi emig­rációnk egyik nagy öreg­je. Végig harcolta mind­két világháborút, s a Don kanyarból mint tü­zérosztály parancsnok, aránylag csekély ember és anyagáldozattal hoz­ta haza a tüzérosztályát. Aztán 1945-ben emigrá­cióba került és valahogy a családja elmaradt mellőle. Egyedül élte öreg napjait a magyar negyed egy kicsi mellék­utcájában... s ha lát­tam öt néha-néha a ma­gyar negyed fő-utcáján, ahogy a kis szatyorjá­­val fáradtan ballagott bevásárolni, a tűnt szá­zadokból mintha jött vol­na felém a rodostói Ma­gyarok Utcája, ahol szá­zadokkal ezelőtt ugyan­úgy ténfereghettek a Nagyságos Fejedelem­mel örök bujdosásra el­ment, Rodostóban elöre­gedett és ott elhalt ron­gyos kurucok, akiket a rodostói török-görög és örmény temetők fogad­tak be a hideg sírgöd­rökbe. Az Úristen adjon Károly bátyánknak örök nyugodalmat. szakmában dolgozik? Szamizdat, azaz föld­alatti író vagyok... mondotta. Az jó, vála­szoltam, de mit akar itt csinálni Amerikában, ahol irhát a föld felett is, ha abból, mint disszidált magyar író meg tud él­ni. Aztán naiv mesébe kezdett a szegény fiú, amiből láttam, hogy fo­galma sincs a magyar emigráns írók és újság­írók helyzetéről, akik nyugodtan írhatnak itt a föld felett is, de amel­lett kell lenni egy har­mad, vagy negyedosztá­lyú tisztes polgári fog­lalkozásuknak is,... pl. gyárak mélyén sö­pörni a pápai utcát, ta­karítani, vagy nappal mosni, éjjel fonni, köz­ben suttyomban írni a föld felett. S ha kész a könyvük, azokkal mint vándorxbatyuzó könyv­árus, megindulhatnak magyarlakta gócokba — városokba, könyveket árulni és dedikálni ma­gyar összejöveteleken, s legfeljebb ha a nyom­da, vagy az útiköltsége bejön. Az ifjú szamiz­­datos erre azt felelte, hogy ő majd megmutat­ja. A szövegelést azzal fejeztem be, hogy a ma­gyár emigrációnak már sok mindent megmutat­tak, de abból az emig­ráns író nemhogy meg­élni, de még nyomorog­ni sem tudott. Összetalálkoztam Cle­­velandban egy nemrégi­ben hazulról ismeretlen módon idekerült fiatal­emberrel. Kérdezem tő­le... kegyed milyen HAPPY EASTER TO EVERYONE Courtesy of: “RIVIERA ROYALE” Senior Citizens Residence 3 Meals Daily, Furnishej Room, Maid Service, No Lease or Security Deposit Required. Rates from $14.00 Daily. Call: 385-5200. 5450 W. 127th St., Alsip,, IL. 60658.__________ HAPPY EASTER TO EVERYONE Courtesy of: HOLMAN REALTY COMPANY 5455 W. Madison Ave., Chicago, IL. Call: 379-7793. Joseph Holman, Prop._____ A VERY HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS Courtesy of VENICE BANQUETS 5636 W. Fullerton, Chicago, IL. Elegant Banquet facilities for all occasions. We cater to Proms, Weddings & All Types of Organizations. Call: 237-9007._______________ Z FRANK CHEVROLET WISHES EACH & EVERYONE A VERY HAPPY EASTER Your One-Stop Center for New Chevrolets, Used Cars, Parts & Authorized Service. Call Z FRANK CHEVROLET — 485-2000. 6116 N. Western, Chicago, IL. 60659.________ Furcsaságok... Abu Dhabi: Az Egye­sült Arab Emirátusok­ban is érezteti hatását áz infláció. így példá­ul felemelték az úgyne­vezett vérdíjat, amelyet azoknak kell fizetniök, akik közlekedési bal­esetnél valakit gondat­lanságból megölnek. Az eddigi 35 ezer dirham he­lyett 70 ezer dirham egy halálos karambol ára, ami körülbelül 600 ezer forint. • London: A Brighton nevű angol városban 100 ember új világre­kordra sorakozott fel. A 100 ember egy teljes évszázadot képviselt, mert az egyéves bébitől a 100 éves Matuzsá­lemig minden évfolyam szerepelt.. A rendező szerint ez az első eset a világon, hogy minden évfolyamot egytől szá­zig összehozzanak egy csoportban. A kísérlet sikerrel végződött, annak elle­nére, hogy az utolsó pil­lanatban ki kellett cse­rélni valakit, mert egy 99 éves bácsiról kide­rült, hogy még csak 95 tavaszt látott. A 100 éves Liliana Dungar, a csoport matrónája ma­gával hozta II. Erzsébet táviratát, amelyben a királynő gratulál a szá­zadik születési évfor­duló alkalmával. „Ne­kem sajnos sohasem volt gyermekem és ezért most kétszeresen boldog vagyok ezért a nagy családért,” — mondta a nénike. Az egy éves bébi díszhelyet kapott a csoport élén, ö azonban nem volt haj­landó nyilatkozni az évszázad-összejövetel­ről. WAflMKOOWMO’ CHICAGO 267-8373 3290 Irving PW* OAK LAWN AREA 638-5300 4966 W. 96th DCS PLAINES AREA 299-2355 960 LM SOUTH 233-8110 NOsaWaMan HANOVER PARK SCHAUMBURG 882-3130 HINSDALE AREA 887-8003 Spinning WHmI JOUET AREA 818*728-1300 LANSING AREA 895-3670 KANKAKEE GARY AREA 219-882*8500 AREA 815-935-1040 PALATINE AREA 397-8680 AREA 587-6600 South RW. 12 FREE ESTIMATES—364-8110 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! atie á JUquMA & Pijjd 4129 W LAWRENCE AVE WE DELIVER 725-1912 685-5930 ESTABLISHED 1940 SERVING THE FINEST PIZZA, RIBS, ChilCKEN RAVIOLI AND SPAGHETTI Visit Our Vineyard for Imported Wine Selections and Our Newly Remodeled Dining Room Van odahaza egy öreg barátom, az Alajos bá­csi, aki már 90 felé jár. jó egészségnek örvend s nyert értesüléseim szerint szellemileg még friss, amit bizonyít az is, hogy a lányokat és a menyecskéket meg­megnézegeti. De ha né­zegetéstől rájön a bi­valygörcs, azonnal kitör rajta a közlési-düh és jó disznó elbeszéléseket és mégdisznóbb versikéket ír. Nem föld alatt, de a föld felett. Tehát Alajos bácsi nem szamizdatos író. Verseiben édes anyanyelvűnknek a sze­­xezéssel kapcsolatos összes elképzelhető és élképzelhetetlen kifeje­zései előfordulnak oly lírai szépségekkel, hogy attól bármelyik volt nyíregyházi huszárőr­mester is elpirulna bo­káig. Tehát Alajos bá­csi most bekapcsolódott a népidemokratikus liparba és termel, aiban és verseiben árszagot érzett, ki­küldött nekem néhányat azzal, hogy fordítsam le angolra, helyezzem el őket a pornográf pia­con, s a befolyt tisztelet­díjat felezzük. Kérel­mét zokogva elutasítot­tam azzal, hogy az én an­gol nyelvtudásom ehhez nem elegendő, ezeket a verseket legfeljebb meg lehet írni angolul, de fordítani nem. Mert mit értene például az angol nyelvű olvasó egy ilyen lírai hangzású magyar mondatból, hogy... „menj az öreg anyád kínjába.” Bár Alajos bácsi nem a „kínjá­ba" szót használta, ha­nem sokkal népiesebb kifejezést, amit ma oda­haza mindenütt, úton, sőt útfélen, iskolákban, villamosokban, közhiva­talokban és előkelőbb társaságokban lehet hal­lani. Ahogy hallottam kerülő úton, Alajos bá­csi most „füstöl” rám, biztosan azt gondolja, hogy magamnak akarok „pénzt csinálni” az ő csodálatos verseivel. Hát nem akarok. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék