Cigányfúró, 1997. 1. szám, február

Mikszáth Kálmán: Hogyan kell bánni a választokkal? - Szerzőink - Szemelvények

Acsády Judit Antal István Antonin Artaud Balogh Attila Ember Judit Endrődi Szabó Ernő Eörsi István Gabriel García Márquez Györgydeák György Ladik Katalin Petri György Aparna Rao Székács Vera Tamás Amaryllis Mikszáth Kálmán HOGYAN KELL BÁNNI A VÁLASZTÓKKAL? Az asszonyoknak kezet csókol az ember, de egyiknek sem udvarol. A miniszterekről fumigatíve beszél otthon és fenyegetődzik, hogy csak ezt merje tenni egyik vagy másik, ő akkor ellene fog szavazni. Ez örökké imponál a választóknak. A főemberek nevenapjára üdvözlő sürgönyt küldjön. A választási elnök gyerekeinek egy-egy barackot el ne felejtsen nyomni a fejükre. Egy disznótorra minden évben elmenjen. A képviselő mindennap korán keljen, hogy a „Budapesti Közlöny”-t átolvassa, s ha van benne valami kerületbeli kinevezés, azonnal értesítse az illetőt táviratilag, hogy abban a gyanúban legyen holtig, mintha, neki is köze volna a kinevezéshez. Minden uj képviselőnek föl kell állitani otthon tervbe egy leendő minisztert a belső barátjaiból, olyant, kiről meg van győződve, hogy soha sem lesz azzá, s ennek budgetjéből épiteni légvárakat a választók számára ilyenformán: Most nehéz viszonyok vannak. Elhanyagolnak bennünket. De ez nem sokáig tart... a mikor az én tisztelt barátom (itt az illető képviselő vezeték- és keresztneve következik) veszi át (itt a tárca neve következik). Már megigérték neki. Bizonyos. Csak az időpontot nem lehet tudni. A t. barátom határozott igéretét birom, hogy első sorban (s itt következik a kerületnek minden kivánsága) ezeket veszi programmjába. A választók két három cikluson át rendesen türelmesen megvárják az illető jó pajtás miniszterségét, mely csodálatos konfliktusok miatt mindig küszöbön van, de mindig elodázódik. Mert a választó olyan kétlábu, tollas lény, akinek a „várakozás” a tápláléka. Más ember akkor nyugtalan, ha valamit vár. A választó akkor kezd nyugtalankodni, mikor már semmit se vár. Pesti Hirlap, 1887. október 10. Antonin Artaud

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék