Corvina, 1941 (64. évfolyam, 1-52. szám)

1941-11-09 / 45. szám

96 СОКVIM А 1941 KERESLET. PFEIFER FERDINAND könyv­kereskedés К. f. t. : Sűtér: A méh és világa I/II. eplt, vagy csak I. rész. Kudocsa: Gazd. állattan. Molisch : Növényélettan. Balienegger : '! ermőföld. Papini : Dante, félbőr, Pourtalée : Csod halászat. Wanderley: Épiiletszorkesztés I/IIl. Uj K. : Vashetonépltés. Brennecke: Alapok építése. SzinrecÁnyi : Sárosiak. Sztáray-család levéltárai 1887— 1889. Gombúcz—Melich : Etimológiai­szótár. 686 Bársony István összes munkái, y Walter : Gaudeamus I. kötet. / MARTINEUM Rt., Szombathely/ 1 Kis Brehm complott. / 1 Asztalos—Pethó : Magya^ nemzet története (DanteiÉ 1 Kausz: Az emberfajok/élete és jövője. ' 587 1 Imre Sándor : Neveléstan. 1 Mollich: Növény-élettan. FERENCZI В., Miskolcon : 1 Hajnal: A szív és erek meg­betegedése. 588 MINERVA R.-T., Kolozsvár: Bartok : Közéj)- ós újkori filo­zofia története. Bársony: Erdőn, mezőn. Brehm : Állatok világa, 10 kötet. Buday : Kórbonctan II kötet. Hatályos törvénytár, Franklin. Teljes és egyes kötetek. Kötés­szín közlendő. Holler Közgazdaságtan I. r. Karácsony Sándor : A tanulás mesterfogásai. Kosztolányi : Modern költők antológiája. Soós—Dudich—Hankó : Rend­szeres állattan. 589 Szitnyai Elek : Az életfilozófia problémái. Franklin, 1911..a" Щ ff.* «SZÁZADUNK". Bpest,I., Pailler utca 19. : Babits: Erato. Maionyay csak V. kötet, ered. kötés ; a Psycho­analitischer Verlag kiadványai (új vaj y antikvár). 590 TÓTH JÁNOS, Győr : Jörgenseu : Dánia nagyasszonya. Jörgensen—Hirschler : Assisi szent Ferenc élete. Jörgensen—Hodács : Példa­beszédek. 591 Fontos! Most jelent meg! Lexa—Glücks IparförvénycK és ipari togszabâluoh w Második, teljesen átdolgozott kiadás, legújabb időkig kiegészítve. 911 oldal. Ára P GO-- 597 ^ÓKAI LAJOS, Budapest ï I — Megjelent Török András leleplező-" munkája Szálasiról. Cime : Szálasi álarc nélkül. Fűzve P 2-80, 30%-kal, csak kp. Megrendelhető : Nászay Loránd, Budapest, IX.. Erkel-ti. 6. 692 Őskeresztény kiadóhivatalt tisztviselő (könyvkereskedő)buda­pesti, állást keres. Megkeresést kérem «Megbízható« jeligére a k iadóba . 593 Hirdetések lapunk részére felvétet­nek a kiadóhivatalban. Ez az a könyv, amelyikről hasábokat írnak az újságok! BáKATH TI BOB egyetemi tanár: tlagpr Történet második bővített kiadás. Tört metiink geopolitikai alapvetésű, szociális és nemzeti szempontból készült rövid foglalata, mai döntő problémáink világos taglalásával, időrendi és statisztikai táblázatokkal. Bolti ára P 3-80. Kp. 25% Egyetemi Történeti Intézet Kolozsvár, Jókai-utca 11. 594 November 17-én jelenik nies' AZ ÚJ С RONIN: A MENNYORSZÁG KULCSA Az amerikai kiadás pédányszáma a háromnegyed­millió felé közeledik. Jegyeztesseolő szükségletét! 533 oldal Ára füzve P 9" 6 0' Ö33 Oldal. kötv e p 11l6 0 598 DANTE Egyetlen művelt ember könyv­tárából sem hiányozhat! Szécs! Ferenc: Általános Műveltség Lexikona Sokezer cimszo а tudományok, művészetük, történelem, irodalom zene, földrajz stb., sib. minden ágából. Aki ezt a könyvet forgatja, valóban műve t embernek nevez­heti magát Ára tetszetős félvászoukötésben kb P (i*8() Szécsí Ferenc; Új magyar szavak szótára Új nyelvújítás. Ára kartonkötésben P 3"— Szécsi Ferenc: Z000 kérdés és telelet Tudásunk felfrissítésére a legjobb szórakoztató, mulat­ságos könyv. A legkedvesebb ajándék. Ára füzve P 24>0, tetszetős íélvá8zonkötésben P 4'40. Csokonai könyvterjesztő föbizomrnya, Budapest 599 Universum kiadás Figyelmeztetés! Számtalan panasz érkezett hozzánk, hogy egyes cégek a Kelemen—Tliienemann-szótar most megjelent első kötetét 44'— pengős áron hirdetik kiraka­taikban, noha annak 4P— pengős előfizetési ára már megszűnt s a ma érvényes bolti ára 48'— pengő. A további panaszokat s az egyesületi eljárást elkerülendő, kérjük az érintett cégeket, hogy aszótárt kizárólag 48'—pengős áron tegyék miminui kirakataikba. 595 AlHtNAtUlVI 596 Új kiadásban megjelent Kolozsvár egyik leghíresebb volt tanárának életműre Böhm Károly: Az ember és világa I. rész : Dialektika vagy alapfilozófia. Ára P 10-—. SCHOLTZ TESTVÉREK könyvkereskedése, Budapest, IX., Ferenc-körúi 18/21. Megjelent! Megjelent! Árdrágító visszaélések a in. kir. Kúria határozatainak tükrében 500 kúriai határozat a közszükségleti cikkek forgal­máról, az á. túllépésről, áruuzsoráról, láncolásról, árucsempészetről, a gyakorlati életben előfordult csaknem minden jogesetről. Nélkülözhetetlen minden kereskedőnek, iparosnak, gyárosnak, vállalkozónak, összeállította : dr. Klivévyi Latus. budapesti ítélőtáblai tanácsjegyző. Ára fűzve P ">'—. Vidékre kiszolgáltatja: Földes Ede. 600 A visszatért Erdélyben: Lepage Lajos, Kolozsvár. Grill Károly kőniyvhiadóváilolátö 1'alla« irodalmi ós nyomdai r.-t . Budapest, V.. Honvéd-utea 10. Felölő«: Györy Aladár igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék