Andretzky József: Baranyavármegye nemesei (Pécs, 1909)

Nemes családok

Lajos, Baranyavármegye árvaszéki elnöke, (neje Duchon Irma), leánya : Dóra. 2. Lehel (neje Bottka Hermin) gyermekei: Ida, Má­ria-Irén és Berta. 3. Manó (neje Náday Ilonka) gyermekei: Ferenc és Ilonka. Joó, lásd dinnyeberki stb. nemesek között. K Kajdatsy (Kajdacsy) Zsigmond (neje Rizách Julianna), főszolgabiró, n. b. Sopronvmegye Nemeskér, 1739. febr. 21. Pécs, 1740. jul. 29. 158. sz. ; fiai: Ferenc és Antal, a kik anyjukkal osztályos egyezséget kötöttek Pécsett 1767. máj. 11. 106. sz. — Ezek egyikének fiai: István, földvári postamester, Ferenc, Batthyány Tódor praefectusa, Já­nos és Vendel, n. b. Tolnavármegye, 1798. márc. 30. Pécs, 1798. máj. 15. 410. sz. Kakas, lásd dinnyeberki stb. nemesek között. Kanyó János és fiai: István, 1. Mihály és György részére n. 1. 1714. márc. 14. hird. Losoncz 1714. jun. 26. István fia: 2. Mihály hird. Bácsvármegye, Baja, 1766. jul. 1.; ennek fia: 3. Mihály (ifj.) militicsi lakós n. b. Zombor 1798. máj. 22. és mint karancsi lakós, n. b. Pécs, 1806. dec. 29. 1659. sz. és 1807. márc. 17. 213. sz. Kapotsfy Mátyás, hites ügyvéd (neje Pirker Anna) és fiai: Imre, József, László részére n. 1. Bécs 1836. máj. 21. hird. Kaposvár 1836. jun. 30. és Pécs, 1836. jul. 11. 1361. sz. Cimerleirás. Karácsony István főbiró n. l.-e hird .Pécs 1702. okt. 22. 173. sz. Karácsony, lásd Várady de Sáros. Kardos de Kardosfalva Pál fiai : János, kir. tanácsos, Baranyavármegye főjegyzője, majd II. alispánja, és Ádám, Pozsonyban a táblánál fiscalis, n. b. Trencsén­vármegyétől 1763. nov. 29. Pécs, 1764. szep. 18. 221. sz. János (neje Mitrovics Teréz) fiai: András, táblabiró, n. b. Pécs, 1785. jun. 1. 381. sz., József, Somogyvármegyében

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék