Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjaihoz pótkötet (Nagykároly, 1912)

SZRTMPlR VPsRAAEGYE NEMES CSALADJAIHOZ BILKEI £0RZO BERTALAN SZflTMÓRVÁRMEGYE FŐLEVÉLTÁRNOKA • •• MINDEN JOG FENTARTV7A • •• NAGYKÁROLY 1912 MfiNYfíK KAROLY KÖNYVNYOMDÁJÁNAK KIADÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék