Dr. Réthy László: Magyar Egyetemes Éremtár II. Vegyesházi királyok kora (Budapest, 1907)

CORPUS NUMMORUM HUNGÁRIÁÉ MAGVAR EGYETEMES ÉREMTÁR II. KÖTET VEGYESHÁZI KIRÁLYOK KORA A M. TUD. AKADÉMIA ARCHAEOL. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL ÍRTA DR RÉTHY LÁSZLÓ L. TAG BUDAPEST, 1907 HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZ. ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA Corpus nummorum hungariae 2.indd 1 2011.07.24. 16:03:40

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék