Hattyuffy Dezső: A hazai vármegyék és városok czimerei (Kolozsvár, 1881)

A HAZAI VÁRMEGYÉK ÉS VÁROSOK CZIMEREI. Eiil8n nyomat az „Erdélyi Muzeum“ 1881-M évfolyaméból. KOLOZSVÁRT. AZ „ERDÉLYI MUZEUM“ KIADVÁNYA. NYOMATOTT STEIN J. KIÉ. EOYET. NYOMDÁSZ BETŰIVEL. 18 81. IRTA HATTYUFFY DEZSŐ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék