Dr. Meliórisz Béla: A heraldika köréből (Eperjes, 1899)

t lERHDKl KÚHÉBÍL Különlenyomat az Eperjesi Lapok 1899. évfolyamából. Írta és az Eperjesi Széchenyi-kör irodalmi szakválasztmányának 1898. decz 14-ikén tartott estéjén felolvasta dr. MELIÓRISZ BÉLA JOGAKAD. M.-TANÁR, A MaGY. HERALD. ÉS GeNEAL. TÁRS. TAGJA. FÜGGELÉKÜL: SÁROSYÁRMEGYEI NEMES CSALÁDOK CZÍMERE. EPERJESEN KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBÓL 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék