A Magyar Királyi Országos Levéltár diplomatikai osztályában őrzött pecsétek mutatója (Budapest, 1889)

A MAGYAR KIRÁLYI ORSZÁGOS LEVÉLTÁR DI F L 0 M AT IK AI OSZTÁ LYÁ BAN ŐRZÖTT PECS ÉTEK MUTAT ÓJA. TIZENKÉT FÉNYNYOMATTJ TÁBLÁVAL. KIADJA AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA. 1889.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék