Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 1. kötet: A vármegye általános története (Budapest, 1896)

A Szent Györgyről nevezett székes káptalan

tem hallgatója volt 151,7-ben. 1 Mint hites bizonyság szerepel 1541-ben. 2 VILLÁNYI DÉNES hites bizonyság 1546. 3 IIACZAKI LÁSZLÓ hites bizonyság 1547. 4 és 1549. 5 XAGYHARSÁNYI JÁNOS hites bizonyság 1549." GYULAI PÉTER hites bizonyság 1549. 7 SÍRI (SYRINUS) MIHÁLY. AZ utolsó ismert kanonok a XVI. században. Püspökét, Kolosvári Jánost elkísérte a tridenti zsi­natra, s mikor ez 1562. nov. 13. végrendeletét megalkotta, Síri Mihály csanádi kanonok is aláírta. 8 ÁLDOZÓ ÉS KARBELI PAPOK. OLTÁRIGAZGATÓK. SEBESTYÉN áldozó-pap 1288. 9 és 1299. 10 MÁTÉ áldozó-pap 1299. 11 ISTVÁN karbeli, hites bizonyság 1328. 12 JAKAB karbeli, hites bizonyság 1332. 13 PÉTER csanádi plébános 1333. 1 4 és 1334. 15 PÉTER karbeli, hites bizonyság 1335. 16 JÁNOS karbeli, hites bizonyság 1338. 17 LIRE karbeli, hites bizonyság 1339. 18 MIHÁLY karbeli, hites bizonyság 1340. 19 JÁNOS karbeli, hites bizonyság 1341. 20 ISTVÁN karbeli, hites bizonyság 1346. 21 JÁNOS karbeli, hites bizonyság 1347. 22 ISTVÁN karbeli, hites bizonyság 1351. 23 HARAMI KELEMEN áldozó-pap 1355. 2 4 1 Schrauf, A krakkói tanulók 20, 90. — 2 Kólozsmon. lt. Com. Csanád nro. 6. — 3 Br. Harruckern levéltár fasc. X. nro. VI. 3. — 4 Monial. Poson. Mise. fasc. 44. nro. 39. — 5 Kolozsmon. lt. Com. Csanád nro. 20. — 6 Uo. nro. 2. és Monial. Poson. Mise. fasc. 44—40, 58-58. — 7 Uo. — 8 Orsz. Lt. Docum. Eccl. fasc. 14. nro. 7. — 9 Gyárfás, A jászkunok II. 456. — 1 0 Árp. új okm. X. 350. — 1 1 Uo. — 1 2 Zichy-okm. I. 317. - 1 3 Dl. 322. §. 22. — 1 4 Mon. Vat. I. 145. - 1 5 Uo. 150. — 1 6 Múz. lt. — 1 7 Uo. — 1 8 Zichy-okm. I. 559. - 1 9 Dl. 390. — 2 0 Anjouk, okm. IV. 93. Békésm. oki. 5. - 2 1 Pesty, Krassómeyye III. 16. — 2 2 Zichy-okm. II. 244. — 2 3 Múz. lt. — 2 4 Pesty, Krassóm. III. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék