Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 2. kötet: A vármegye részletes története (Budapest, 1897)

Útmutató

Ferencz őrkanonok. Szegedi Turcsin János és Tömpösi György. Mindezek, ha nincs más minőségük kitéve, kanonokok voltak. 176 A váradi főpapok sorában találjuk a következő csanád­egyházmegyei férfiakat: 1371. Makófalvi János és Csanádi Péter kanonokok, 1372. Temesvári Péter kanonok. 1500. Temesvári Bálint váradelőhegyi kanonok, 1553. Villányi Dénes, ki Csanád bukása után ment át s lett az előhegvi káptalan kanonoka. 1557. Földeáki Gergely szintén oda való kanonok. 17 7 A nyitrai kanonokok közt szerepel 1496. Batonyai András, ki előbb csanádi oltárigazgató volt. 17 8 Esztergom főpapjainak névsorában akadunk a követke­zőkre: 1428. Temesvári Miklós éneklő-kanonok. 1453. Lippai Mihály őrkanonok, 1528. Galádi Miklós kanonok, 1532. Makó­falvi Mihály kanonok, 1563. Siri Mihály, a csanádi kanonokok utolsója, ki főpásztora halála után jutott Esztergomba s ott felvitte őrkanonokságig. 17 9 A külföldi egyetemek közül leginkább a bécsit látogatták a csanádi iskolából kikerült itjak. Ugyanis ide voltak beirat­kozva: 1383. Lippai Magyar László, 1388. Temesközi János, 1389. Maczedóniai András, 1391. Egresi Mihály, Tófői Pál, Szombathelyi Magyar Mihály, Sződi Demeter. 1395. Becsei Márk, 1397. Temesvári István, Csanádi János, Csanádi György, 1401. Nováki Kelemen. Nováki Imre, Krassói Márton, Lippai Péter, Temesközi László, 1405. Temesvári János, 1411. Temesvári Miklós, Becskereki Tamás, Csanádi György, Csanádi Ágoston, Csanádi Miklós, 1412. Nagybessenyői Péter, 1413. Temesközi Adalbert. 1414. Lippai Lodicz Keresztély, 1415. Becskereki János, Temesvári Zsigmond, 1416. Maczedóniai László, 1418. Temes­vári Miklós mester a jogi karon, 1419. Ötvényi Mihály, Ujbécsi Fülöp, Marczali László prépost a jogi karon. 1421. Krassói István, Lippai Gellért, Lippai Péter, 1422. Becsei Demeter, Krassói Kelemen, 1423. Tivánteleki Tamás, 1427. Becskereki György, 1428. Temesvári István, 1436. Mácsalaki András fia Máté, ki 1446. óta sebesi főesperes volt. 18 0 1436. Temesvári Antal, 1437. Temesvári János, 1438. Temesvári Mihály, 1439. Becskereki Antal, 1441. Lippai Máté, a jogi karon. 1412. Temes­vári Máté, 1445. Csanádi Miklós. Lippai Imre, Apátfalvi István, Csanádi Ambrus, Bácsai Pál, 1447. Pátfalvi István, ki azonos az előbb említett Apátfalvival; Keresztúri János, Csanádi Péter,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék