Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 2. kötet: A vármegye részletes története (Budapest, 1897)

Útmutató

1449. Temesvári István, Pitvaros Fábián Csanádról. Ohati Imre, Lippai Benedek, Csanádi Máté, Csanádi Domokos, Temesvári György, Révkanizsai László, 1450. Temesvári Ambrus, Temes­vári János, 1451. Csanádi Fábián, Lippai Benedek, Csanádi Imre, 1455. Temesvári Lőrincz, Temerkényi Bereczk István, Öszényi Péter, 1456. Kutasi János, Temesvári Dénes, Kallcsai István, 1466. Nagybessenyői Gál, Szegedi János, Csanádi Bene­dek, Temesvári László, Csanádi János, Aradi Péter, 1499. nemes Serjéni János, 1500. Temesvári Kristóf, Lippai Tamás. 18 1 A krakkói egyetemen tanultak: 1494. Temesvári Tamás, Cseri András, 1495. Makófalvi Mihály, 1499. TeSfiesvári György, 1501. Temesvári Gáspár, Temesvári Egyed, 1505. Karánsebesi Domokos, 1506. Csamai Tamás, 1507. Lippai Ferencz, 1510. Csanádi István, 1515. Galádi Domokos, 1516. Makófalvi Imre, 1517. Temesvári János, 1525. Temesvári Demeter, 1532. Csa­nádi Péter, Kaszapereid Lőrincz, 1533. Temesvári Mihály. 18 2 Ezenkívül más egyetemeken is tanultak csanádi ifjak. A wittenbergi egyetemen találjuk pl. 1538. Kisserjéni Jánost és 1569. Csanádi Benedeket; 18 3 a prágai egyetemen 1410-ben Csa­nádi Gellértet, ki ott a szabadművészetek doctorává avattatott fel. 18 4 Ez különben ugyanaz a Csanádi Gellért, ki 1408-ban a bécsi egyetemen járt. 18 5 Végül a lipcsei egyetemen tanult 1539­ben Nagylaki Jaksics János, 18 6 ki ha nem is volt a csanádi iskola növendéke — bár meglehet, hogy az volt — mindenesetre Csanád vármegyének egyik legnagyobb műveltségű férfia lehetett. Ha valaki a csanádi iskola tanáraira nézve intézne hoz­zánk kérdést, elég csak az olvasó- és éneklő-kanonokok név­sorára utalnunk. 1544-ben itt működött Szegedi Kis István, a későbbi híres reformátor, kinek szerencsétlen véget ért csanádi tanításáról e mű első kötetében részletesen megemlékeztünk. 18 7 1 Anonymus 17. — 2 Yáradi regest rum 25. — 3 Uo. — 1 L. I. köt. 41. — 5 Rogerius 26. f. — 6 Hazai okm. VIII. 191. — 7 Adattár III. 258. — 8 Uo. — 9 Zala várm. oki. II. 272. — 1 0 Pesty, A szőr. oláh kerül. 65. — 1 1 Adattár III. 258. — 1 2 Uo. III. 261.'— 1 3 Uo. III. 259. — 1 4 Theiner II. 339. — 1 5 Adattár III. 260. — 1 6 Dl. 18189. — 1 7 Adattár III. 260. — 1 8 Kará­csonyi, Sz. Gellért 183. — 1 9 Múz. It. — 2 0 Szerémi 244. 253. — 2 1 Nádasdy II. — 2 2 Tört. Tár 1881. 64. — 2 3 Uo. 1892. 143. — 2 4 Defterek I. 382. — 1 5 Tört. Tár 1879. 362. — 2 6 Múz. It. — 2 7 Istváníi 230. és Kolozsmon. It. Com. Csanád 20. — 2 8 Szalay, Négyszáz magyar levél 82. — 2 9 Régi M. Költ. Tára III. 38. 408. — 3 0 Istváníi 375. — 3 1 Defterek II. 732.'— 3 2 Uo.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék