Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 2. kötet: A vármegye részletes története (Budapest, 1897)

Útmutató

kik nem Csanádon, hanem másutt viseltek magasabb egyházi hivatalokat. Csanádi főpapok lettek a következő csanádi tanulók : 1345. Csanádi György sebesi főesperes; 17 3 1357. Zombori László, 1391. Gyulai András, 1397. Figedi Miklós, 1398. Lippai István mind kanonokok. 1400. Lippai Péter éneklő-kanonok, püspöki helytartó, 1408. Apátfalvi Miklós kanonok, 1423. Csanádi Balázs prépost, majd erdélyi püspök ; 1420. Keresztúri János kanonok, 1435. Temesvári István temesi esperes, 1440. Csanádi Fülöp prépost. 1446. Ohadi Gergely s Perjémesi János, 1402. Paznadi Domokos, 1404. Gyulai László, 1407. Ujnépi Dávid — ezek is kanonokok. 1480. Makófalvi László oltárigazgató, 17 4 1486. Bato­nvai János szintén az. 1497. Szegedi Szerafin olvasókanonok, majd társaskáptalani prépost. 1497. Gyulai Mihály, 1507. Sző­lősi Imre. 1511. Szegedi Miklós, 1510. Lippai Tamás (később sebesi főesperes), 1517. Ilyei Tiborcz kanonokok. 1520. Nagy­bessenyői István maroselvi főesperes. 1521. Szegedi János temesi főesperes, 1521. Egei István kanonok. 1522. Bessenyői Ferencz és Vásárhelyi János csanádi plébánosok, Csomorkányi Mátyás piisp. káplán. 1522. Gyulai Kelemen, Kovászi Andás kanono­kok. 1528. Temesvári János áldozópap. 17 5 1530. Komlósi György temesi főesperes. 1536. Szegedi Gergely kanonok s Szegedi Zákány Imre prépost. 1537. Szegedi Zákány Balázs sebesi főes­peres, Szentlőrinczi Kristóf kanonok. 1541. Orosházi Tóbiás kanonok. 1547. Szegedi Zákány Gáspár társaskáptalani prépost és székesegyházi főesperes. 1547. Haczaki János, 1549. Gyulai Péter kanonokok. 1552. Szegedi György maroselvi főesperes, 1562. Siri Mihály kanonok. Aradi főpapok lettek a következő, Csanádon tanult férfiak: 1369. Pécski János, 1394. Temesvári János, 1410. Gelidi János, Nagylaki Jakab, 1420. Kovászi István, 1420. Kenézi Jakab, Kovászi Benedek, 1435. Kétfülűi Demeter, Szécsényi János, 1440. Basarági László, 1449. Perjémesi András, Szemleki László, 1453. Tervári Márton és Miklós, 1454. Zombori Illés, 1407. Csanádi Ambrus éneklő-kanonok, Kovászi Mihály, Zombori Márton; 1469. Apátfalvi Gergely, 1491. Csanádi Máté, 1495. Toronyi Kelemen olvasó-kanonok; 1501. Fellaki György, 1505. Kovászi Mátyás, 1510. Makófalvi Gergely, 1510. Pécski Mátyás, 1520. Makai Imre, 1539. Kerekegyházi Demeter, 1552. Szegedi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék