Cukoripari Kutatóintézet Közleményei, 1954 (1. kötet, 1-3. szám)

1954-01-01 / 1. szám

’<= Soojy. CUKORIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZLEMÉNYEI A „CUKORIPAR" IDŐSZAKI MELLÉKLETE I. füzet I. kötet 1954. január—március TARTALOM Tanulmány a kampánykezdésről (1). — A répatárolásnál fellépő cukorveszteség meghatározásáról (10). — 1953. évi cerkoszpóra elleni védekezési kísérletek (12). — Cukortartalmú nyomóvízzel való kilúgzás (22). — A répavágásnál ron­csolt sejtek szerepe a kilúgzásnál (25). — Mintavételi mód a gyári répa diffúziós állandójához (33). —- Gyakorlati vizs­gálatok az előderítésről (35). Ipari cukoroldatok tisztítása ioncserével (38). - Ellenállásmérés ioncserélő oszlopon (50). OLVASÓINKHOZ! A Cukoripari Kutatóintézet dolgozóinak tudományos munkái — melyek eddig a «Cukoripar» Kutatómunka című rovatában jelentek meg — a jelen számtól kezdődően nagyobb terjedelemben és külön keretben, mint a „Cukoripar“ korlátozott példányszámú időszaki melléklete látnak napvilágot. A »Cukoripari Kutatóintézet Közleményei» amellett, hogy lehetőséget adnak arra, hogy a Kutatóintézet dolgozói a tudományos kutatás új eredményeit közvetlenül a munka befejezése után, nyomdai okokból eredő késedelem vagy terjedelemkorlátozás nélkül jelentethessék meg, átfogó képet adnak az Intézet munkásságáról; az egyes évfolyam- kötetek ugyanakkor az Intézet évkönyvéül is szolgálnak. Kérjük Olvasóinkat, támogassák a tudományos kutatás és az ipari gyakorlat termé­keny kapcsolatát szolgálni kívánó új kiadványunkat, és észrevételeiket, bírálataikat juttassák el a «Cukoripar» szerkesztőségéhez. Tanulmány a kampánykezdésről II. Dr. Oplatka György — Tegze Miklós A Cukoripari Kutatóintézet 131. sz. közleménye Beérkezett: 1953. XII. 16. 1. Bevezetés Azonos címmel megjelent előző közleményünk­ben [1] azt a feladatot tűztük ki, hogy megállapít­suk a répa kiszedésének és feldolgozásának kezdeti időpontját és ütemét úgy, hogy adott répaterület­ről maximális mennyiségű cukor kerüljön a gyárba. A cikk ismertette a számítás elveit és menetét, továbbá a répa fejlődésére vonatkozó azonsadatokat, amelyekre a számításnál szükség van. A cikkben lefekteti elvek és számítási módszerek lényege ma is változatlanul helyes, mégis, a gya­korlati tapasztalatok alapján bevezetünk egyes módosításokat és a módszert továbbfejlesztjük. Ezek három csoportba sorolhatók: a számításhoz szükséges adatok meghatározása; a számítás módszerének elvi kérdései; a számolás gyakorlati kivitele. Ezeket az alábbiakban sorba tárgyaljuk, végül kitérünk a gazdasági kérdésekre. Ez a cikk kiegészítője az előzőnek; a használt jelölések azonosak. A jelöléseket csak akkor magya­rázzuk, ha az előzőektől eltérnek. 2. A számításhoz szükséges adatok meghatározása 2.1 A répa fejlődésére vonatkozó adatok A répa' növekedési adatainak megállapítására megvalósítottuk az első cikkben kitűzött tervet. Harmadik éve gyáranként 20—25, az országban összesen kb. 200 parcellán figyelemmel kísértük a répa fejlődését július második felétől november közepéig. Fontos, hogy a parcellák minél jobban megközelítsék az országos átlagot és a szubjektív befolyásokat minél inkább kiküszöböljük, ezért a fejlődési kísérletekre felhasznált parcellákat sor­solással határoztuk meg. A fejlődési kísérletek részleteit Zana szakcikke ismerteti [2]. A tapasztalat azt mutatta, hogy az ezekről a parcellákról kapott eredmények, legalább is orszá­gos átlagban, jól megadják a répa súlyának és a répaegyedekben megtermett cukormennyiségnek változását (növekedését), azonban a területegység­re vonatkoztatott termésszámok ezeknél aparcellák- nál mindig erősen a tényleges országos átlagértékek fölött voltak. Ennek oka valószínűleg az, hogy a kísérleti parcellákat gondosabban kezelték. Mint-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék