Debreceni Szemle, 1937 (11. évfolyam, 1-11. szám)

1937 / 1-2. szám

tudományos élet minden ágának minden friss hajtását bemutatni a magyar olvasónak : ez a X. évfolyamát élő DEBRECENI SZEMLE célja. Közönséget akar nevelni, amelynek számára a Tudás nem­csak hatalom, hanem lelkiszükséglet, mindennapi kenyér. Hasáb­jain a legkiválóbb magyar és külföldi tudósok találkoznak a magyar közön­séggel. A DEBRECENI SZEMLE cikkeinek tárgyát és súlyát tudósokhoz szabja, érdekességét és művészi formáját pedig a legszélesebbkörű olvasó­táborhoz. A DEBRECENI SZEMLE az első magyar egyetemesen tudományos revue s mint ilyen, a TISZA ISTVÁN TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG hivatalos szemléje is. A Társaság tagjai közül azok, akik tagdíjukat február hó végéig befizetik, a DEBRECENI SZEMLÉI, tagilletményképen kapják. A SZEMLE előfizetési díja egyébként továbbra is 12 P, jogi személyek­nek 16 P. Különös gondot fordít' nk Debrecen és Keletmagyarország ismeretlen kultu­rális kincseinek feltárására, amelyek nemcsak az egész magyarság, hanem a külföld tudományos közvéleményét is érdekelhetik. Nyíregyháza, Sárospatak, Miskolc, Szolnok, a hajdú-városok és sok más város nagyszerű történeti, művészi, könyvészeti értékeit is hozzáférhetővé teszi minden művelt ember számára. A XI. évfolyam egyik száma mellé adjuk az első 10 évfolyam betűrendes tárgymutatóját, amely nélkülözhetetlen lesz mindenkinek, aki a Szemle most már tíz kötetre rugó, gazdag anyagában az őt érdeklő problémákat meg akarja keresni. Ezt a mutatót a folyó év minden előfizetője megkapja. Bolti ára egyéb­ként 2 P lesz. Mint az 1937. évi 1. szám tartalomjegyzéke is mutatni fogja, a Szemle —- tudományos színvonalának csökkentése nélkül — tovább halad azon az úton, amely a tudományos kutatás és az élet közvetlenebb érdekeinek kiegyenlítésé­hez vezet. Következő szellemtudományi számunk dr. Kölcsey Sándor, Debrecen kiváló polgármestere kezdeményezésére az általa tervezett „Debreceni Helikon“ gondolatának szolgálatából is kiveszi a maga részét. Ugyanakkor emlékezünk meg a magyar művelődés két nagy s szivünkhöz különösen közel álló halott­járól, Tóth Lajosról és Leffler /léidről. A fedélen levő fametszet Kozma Lafos munkája 1921-ből. * Felelős szerkesztő : dr. Hankiss János, egyetemi tanár. Felelős kiadó : dr. Milleker Rezső, egyetemi tanár. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Debrecen, Nagyerdő, Egyetemi központi épület, Földrajzi Intézet. Telefon: 25-00 (60. sz. mellékállomás).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék