Debreceni Szemle, 2012 (20. évfolyam - Új folyam, 1-4. szám)

2012 / 1-2. szám

Szerkesztik: I ifj. Barta János főszerkesztő KováchÁdám főszerkesztő-h. Angi János _______Kerepeszki Róbert________Pali ai László A s zerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen, Bem tér 18/c., 4026 Tel: (52) 413-945, Fax: (52) 534-042 E-mail: andrasine@atomki.hu URL: http://debszem.unideb.hu_________________________ Ki adja: I____„Debreceni Szemle” Alapítvány Ku ratórium és Szerkesztőbizottság: Berényi Dénes, elnök Abádi Nagy Zoltán Bazsa György Beck Mihály Bitskey István Gaál Botond Gomba Szabolcs Jávor András Mazsu János Orosz István Sipiczki Mátyás Sipka Sándor Szabó József Megjelenik negyedévente Előfizethető: A szerkesztőségben vagy bankszámláján: Debreceni Szemle Alapítvány 11625009-07950000-25000006 sz. számlán, illetve postai befizetési csekk kérhető levélben a szerkesztőség címén, vagy telefonon Tóth Péternétől az 52/509-210-es telefon­számon. Éves előfizetési díj 1 (100 Ft. Külföldre (kivéve a környező or- szágokat) 80 USD, ill. 60 EUR.________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék