Debreceni Szemle, 2018 (26. évfolyam - Új folyam, 1-2. szám)

2018 / 1. szám

Szerkesztik: I if], Barta János főszerkesztő Kovách Ádám föszerkesztö-h. Szerkesztőbizottság: Bazsa György elnök, tagok: Angi János Baráth Béla, Csorba Péter, Pallai László, Papp Gábor, Pusztai Gábor, Rácz István, Udvardy Antal, Virágos Márta ____________ A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Danes Ágnes kuratóriumi és szerkesztőbizottsági titkár ; Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400 Telefon: 06 (52) 512-900/22133, 22388 mellék E-mail: szemle@unideb.hu URL: http://szemle.unideb.hu_____________________________ Kiadja: I A „Debreceni Szemle” Alapítvány Kuratórium és Szerkesztőbizottság: Orosz István elnök Abádi Nagy Zoltán Bitskey István Gaál Botond Gergely Pál Jávor András Bazsa György alelnök Mazsu János Sipka Sándor Szabó József Virágos Márta 2014-től megjelenik negyedévente a http://szemle.unideb.hu weboldalon is Előfizethető, illetve a megjelenés támogatható I Debreceni Szemle 11625009-07950000-25000006 sz. számláján. Éves előfizetési díj 2.000 Ft. Bank neve: Erste Bank Hungary Zrt., SWIFT kód: GIBA HU HB Árusítás: Alternatív könyvesbolt, Debrecen, Hatvan u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék