Rákóczi György Főgimnázium, Dés, 1942

KOLOZSVÁRI TANKERÜLET. INTERNÂT« S. A DÉSI м. kir. All. il Rákóczi györgy gimnázium ÉVKÖNYVE AZ 1942-43. TANÉVRŐL. Az Iskola fennállásának 46. évében. SZERKESZTETTE : Dr. HENCZE BÉLA MB. IGAZGATÓ. NYOMATOTT MEDGYESY LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, DÉSEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék