Magyar könyvbarátok Diáriuma 1936 (1-8. szám)

1936 / 1. szám

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK •••••нвнншнв^^нввнвшв^^нвмввн^^ннмваш I. Könyvbarátok Nagy Könyvei. — II. Könyvbarátok Kia Könyvei. III. Magyar Könyvbarátok Diáriuma. I. KÖNYVBARÁTOK NAGY KÖNYVEI. Évenként megjelenik 4 új illetménykötet. Évi előfizetési dija 20 P. Egységesen átgondolt elv szerint az egész magyar műveltség­anyagot felölelik az évről-évre megjelenő illetmény-kötetek. Az értékes művészi köntösű könyvek minden haladó szellemű kultúrember könyvtárának díszei. II. KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI. Évenként 4 új kötet, előfizetési díja 10 P. A fiatalság irodalmi igényeit és nevelését szolgálják ezek a könyvek. Az egyes kötetek a modern magyar ifjúsági irodalom színe-java alkotásai: kincs ifjúnak, felnőttnek egyaránt. III. MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA. Évenként 8 szám. Évi előfizetési díja 4 P. A Könyvbarátok Nagy és a Könyvbarátok Kis Könyveinek előfizetői díjmen­tesen kapják. A magyar szellemi élet egészét számontartó kritikai szemle. A legkomolyabb, legmegbízhatóbb tájékoztató a könyvek közvetítette műveltséganyag útvesztőjében. PONTÉRTÉK, CSERE ÉS VÁSÁRLÁSI JOG. A KÖNYVBARÁTOK NAGY KÖNYVEI az előfizetők számára pontokban nyernek értékelést. Évente 50 pont értékű könyv jelenik meg, mint illetménykötet. A Magyar Könyvbarátok Diáriuma mindig előre jelenti a következő illetmónykönyvet, az előfizető azonban a megadott időpontig csereigényt jelenthet be régebbi illetmény­kötetekre, besorozott művekre, vagy a Könyvbarátok Kis Könyveire. A csere következ­tében előállható pontértékkülönbözetet a folyószámlán nyilvántartjuk. Az elő­fizetésért járó 50 ponton felül a vásárlási jog lép érvénybe, mely esetben 1 pont vételára 50 fillér. De jegyezhető dupla előfizetés is, amikor a kétszeres előfizetési díjért 100 pontértékű könyv jár. À Könyvbarátok Nagy Könyveinek előfizetői szabadon vásárolhatják úgy az I., mint a III. jegyzékben szereplő könyveket, vala­mint a II. jegyzékben szereplő Könyvbarátok Kis Könyveit. A KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEINEK előfizetői az előfizetett példányokon felül tetszésszerinti példányszámban vásárolhatják 2.50 P kedvezményes áron a Könyv­barátok Kis Könyveit és pontértékelés alapján megvásárolhatják (pontonként 50 f) a Könyvbarátok Nagy Könyvei mindkét jegyzékében szereplő összes könyveket. (Az illetménykötetek portőmentesek, a vásárolt v. cserekönyvek portékötelesek.) KÖNYVBARÁTOK FOLYÓSZÁMLÁJA. Minden előfizetőnek folyószámlája van, amelyre nemcsak az előfizetési díjat és az illetmónycseréből származó pontok értékét (megterhelést vagy jóváírást) jegyez­zük fel, hanem annak terhére minden könyvszükséglet is beszerezhető a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában. Felvilágosítást készséggel ad a bolt, IV. Kossuth Lajos-u. 18., reggel 8-tól este 6-ig, telefon : 89-5-40. Az előfizetők az Egyetemi Könyvesboltban minden könyvet vételkényszer nélkül megtekinthetnek. Ugyanott a Magyar Könyvbarátok Diáriumában vagy bárhol említett könyv ie megszerezhető. ALAPÍTÓ IGAZGATÓTANÁCS : Almási Balogh Elemér, Bárczy István, Berzeviczy Albert, Czettler Jenő, Oévay-Wolff Nándor, Hóman Bálint, (Klebeisberg Kuno gróf f), Komis Qyula, Némethy Károly, Petrovics Elek, Szily Kálmán, id. Wlassics Gyula báró. KIADVÁNYOK SZERKESZTŐI: Császár Elemér, Voinovich Géza, Máté Károly. IGAZGATÓK : Jelien Gusztáv, Máté Károly, Thiering Richárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék