Magyar könyvbarátok Diáriuma 1939 (1-4. szám)

1939 / 1. szám

9­9 го •ь I ^lAx/iajjUjf/Úb A MAGYAR KONYVBARÂTOK SZÁMÁRA KIADJA A К. M. EGYETEMI NYOMDA Bóka László: IDEGEN SZAVAK SZÓKIN­CSÜNKBEN Kozocsa Sándor: ILLYÉS GYULA Takács Gyula: BOROZGATÁS. - TÉLI TŰNŐDÉS (Versek) Birkás Endre: BARÁTOK (Novella) Hubay Miklós: KÖLTŐ ÉS LEVENDULA Zolnay Vilmos: KRACHOVSZKY ÚR (Novella) Szende Zoltán: LEGÚJABB TÖRTÉNELMI IRODALMUNK Semetkay József: A FELVIDÉKI MAGYAR­SÁG HÚSZ ÉVE sz. Csorba Tibor: LENGYEL SASFIOKOK KÖNYVEK SZEMLÉJE Ackermann Imre, Apor László, Birkás Endre, Faragó László, Divinyi Mihály, D. Garzuly Mária. Gerencsér István, Haraszthy Gyula Jámbor Mike, Kardos Tibor, Kenyeres László, Lukács Gáspár, Pálinkás László, Pogány ö. Gábor, Sándor István, Szende Zoltán, Szentiványi Jenő és Sztrókay Kál­mán tollából. IFJÚSÁGI IRODALOM - KISTÜKÖR — MIT ÜZEN A KÖNYVESBOLT? — ÚJ BESO­ROZÁSOK — A MAGYAR KÖNYVBARÁ­TOK 1939. ÉVI PROGRAMMJA A KÖNYVBARÁTOK KÖNYVEINEK TEL­JES JEGYZÉKE. - Képmellékletek. BUDAPEST, 1939. JANUÁR—FEBRUÁR IX. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM ÁRA 60 FILLÉR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék