Diárium 1948 (1-6. szám)

1948/ 1. szám

A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK HÍREI üi BESOROZÁSOK Born Max: Kísérlet'és elmélet a fizi­kában, Кг Egyetemi Nyomda ki» tanulmányainak új füzete. 1047, 39 1., f. Bolti ára: 3 80 Ft. Pontértéke: 7 Bulla Béla—MendOT Tibor: A kárpát­medence földrajza. (Nevelök Könyv­tára 2.) Földrajzzal foglalkozó pe­dagógus nem nélkülözheti ezt a ki- _ tűnő kézikönyvet; amely magában­foglalja a Kárpát-medence termé­szeti és emberföldrajzát, továbbá tájrajiát. 1947, VIII, 611 1.. 24 tér­kép, XXIV rnümeli, fv. Bolti ára: 32 Ft/ Pontértéke: 64 Cronln, A, i.: Az élet elébe Megra­gadó szépségű regény az első sze­reieta .gyötrelmesen szép virágfaka­dásáról. Ford. Kőszegi Imre É. n. 11948), 240 1., fv. Bolti ára: 40 Ft. Pontértéke: 86 Jáki Gyula: Billroth Tivadar. Tanul­mány kora legnagyobb sebészének életéről és munkásságáról. 1944, 61 1., kart. Bolti ára: 6 Ft. , л Pontértéke: 12 -V. József Attila összes -versei és mfífoT~­ditásai. A költő versei új alakban, bibIiapa[>jj:on, egészvászonkötésben kerülnek az olvasó kezébe. Rövid sünélétrajzzal. 4]É. n. (1947), 516 1. vk. Bolti ára: 55 Ft. v > Pontérték«- 110 Karinthy Frigyes: Igt) Irtok ti 11. A nagv humorista zseniális irodalmi _ topzképeinek új kötete. 1948, 192 1., fv. Bolti ára: 30 Ft. Pontértéke: 60 Kassák Lajos: Képzőművészetünk • Nagybányától napjainkig. Nyolcvan-^ öt jelentős festőnk és szobrászunk művészetét mutatja be ez a kis kö­tet egy-egy alkotásukkal illusztrált remek tanulmányokban. 1947. "9.3 1., pk. Bolti ára: 28 Ft. Pontértéke: 56 Knittel, John: Utas az éjszakában. Кг yjró új míb'e a szeretetből fakadó tévedések és bűnök végzetes követ­kezményeit ábrázolja. 1947, 427 1., fv. Bolti ára: 52 Ft. Pontértéke: 104 Krúdy Gyula: öszi versenyek. Biblio­fil kiállítású könyvecske, á' nagy író legszebb kisregénye. Szabó Vla­dimír rajzaival. 1946, 112 1., f. Bolti Ara: 12 Ft. Pontértéke: 24 l.ukáes György: "Л 4polgári filozófia válsága. Filozófiai tanulmányok; • neves professzor legújabb könyve. 1947, 248 1., f. Bolti ára: 20 Ft. Pontértéke: 40 "Maurois, André: .4 szerelem hét arca. Az író hét művészi ésszében mu­tatja be(, bogy a szerelem belső tar­talma és "íiUső megnyilatkozási for­mái mennyire változtak a francia irodalom három százada alatt. 1948, 204 1.. fv. Bolti ára: 35 Ft Pontértéke: 70 Ce. Szabó László: Márvány és babér. Versek Itáliáról. Szerk.: —. A vi­lágirodalom nagyjainak vallomása az istenek, a művészet és a keresz­— ténység igazi" hazájáról. É. n. (1947) v -460 1., 16 miímell.. fv Bolti ára: 84 Ft. Pontértéke: 168 Trócsányl Zoltán: Az orosz ífodatom kincsesháza. ^Szerk • -4. Кг orosz költészet és próza mesterművei első­rangú fordításokban — а X. szá­zadtól napjainkig. E. n. (1947), 498 1.,-fv. Bolti ára: 62 Ft. Pontértéke: 124 Wilder, Thornton: Kabala. (Révai Könyvtár 12.) A Szent Lajos király hídja világhírű írójának kitűnő új regénye, Ford. Szöllősy Klára. 1947, 209 1., fv. Bolti ára: 24 Ft. Pontértéke: 48 ÜJRA KAPHATÓ Goethe: Epigrammák és xéniák. д. Pontértéke: 30 Hérakleitos Múzsái, vagy A termé­szetrőt. Ortega: A-tömegek lázadása. Pontértéke: 50 Roosevelt E-: Apám így látta, Pontértéke: 60 (Folyt, a boríték 3. old.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék