Divatcsarnok, 1859 (7. évfolyam, 5-39. szám)

1859-02-01 / 5. szám

Kamra. A vadak élvezése e hóban gyérülni kezd, helyöket a bárányok és fiatal malaczok pó­tolják. Egyébiránt az emlős és szárnyas álla­tok ugyanazon nemei s fajai elég választé­kosságul szolgálnak, melyeket az elmúlt hóban lehetett hasz­nálni. E szerint borjú-, marha-, sertéshús, fo­goly, faj dtyúk, császár- madarak, túzok, fiatal csirkék, pujkák stb. akár sült- akár más­féle alakban kerülhet­nek az asztalra. A fris tyúk-, lúd- s réczeto- jások szintén e hóban veszik kezdetüket. A halak közöl leginkább a csuka, ponty, viza, tok és pisztráng ajánl­hatók. A zöldségek közöl nemcsak a téli használatra elásott ne­műek vannak meg, de fris fajok is kaphatók. Spinat, saláta, petre­zselyem, olaszkáposz­ta, sóska stb. már ele­gendő hajtással bír­nak , és hol meleg­ágyak vannak, e hó vége felé már a zöld ugorka is megérett. A gyümölcsök ugyan­azok, melyek Januar hóban voltak ajánlva. A vastagabb ételekre besózott és füstölt hús- nemüek, besavanyitott káposzta, szárított hü- velyesnemüek mint : lencse, borsó, paszuly ; gombák', fehérrépa, burgonya vannak használatban. A hízott sertések leöletésével sietni kell. A sonkák, oldalasak, vékony szalonna fölfüstölését, nagy vigyázattal kell intézni, mert a követ­kező hónapok mele- gülö levegőjét külön­ben ki nem állják. Ha a jeges vermek megtöl­tése a múlt hóban el- halasztatott, azt e hó folytán kell megtenni. Levelek érkezésének napja, kitől és mikor? Bevétel jegyzéke ft. kr. Levelek küldésének napja, hova és mikor? Szobavirágok. A pinczében tartott hyacinthokat mérsékelt légre kell áttenni, hogy má­jusban virágozhassanak. Ugyanezt kell tenni a jázminnál, borostyánnal, nefe- lejtstsel,, rózsákkal és más hajtásnak induló virágokkal. A növények e hó­ban valamivel több nedvességet igé­nyelnek , és szabadabb légjáratba helyezendök. Szorgos gondoskodás mellett e hóban a szoba már nyiló vi­rágokkal ékesíthető. Az iris, tulipán, ranunculus, szegfii, rózsa, anemon már virágoznak. A hyacinthvirágzás e hó­ban teljes díszben áll. Az ültetéshez szükséges földet száraz helyre kell tenni, s az átfagyástól megóvandó. Kerti virágok. Kedvező időben a virágágyak el­készítendők. Az átültetést nem igénylő virágok, mint chiliák, calliopsis, iberis, vitéz- sarkantyúk magban hintendők el, ge- orginiak, téli és nyári violák a meleg­ágyba teendők. Az állandó növények, azaz olya­nok, melyek több éven át ugyanegy helyen álltak, valamint a korán vi­rágzó bokrok, mint borostyán, lőni cere, corchorus, berberis átültetendök. A virághagymák lassaukint a sza­bad léghez szoktatandók. A melegágyak elkészitendök. Konyhakert. A zeller, pasztinák, petrezselyem­gyökereket, fokhagymát, schnittlinget ki kell szedni. Száraz fekvésű kertek­ben az ásást meg lehet kezdeni. A közönségesebb zöldségfajokat el lehet ültetni. Borsót vetni, spárgamagot hinteni. A karfiolnál megkivántatik, hogy a melegágyba ültetendő palánta már előbb át volt legyen ültetve. A konyhaveteményekhez szüksé­ges melegágyak két-három láb vastag trágyarétegböl készítetnek, melyeket meg kell öntözni, ne hogy a melegség elégesse. Gyümölcsös kert. A gyümölcsfákat e hóban is kell tisz­títani, és átültetni. A nyári és őszi ba- raczkokat meg keli nyesni, mielőtt bimbózni kezdenének. A ribiszke, egres és málnábokrok átültetendök. Az ol­tásra kiszemeltgalylyakat három-négy szemmel fölyebb kell nyesni, mint van az a szem, melybe az oltás fog történni. A föld fagya engedésével a faiskolák* nak kitűzött föld, ha az őszkor ,riem történhetett, haladék nélkuLmegforga- tandó. A hernyófészkek és gyöngy- gyíírük leszedését, ha az a múlt hóban meg nem történt, e hónál tovább nem lehet halasztani. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék