Dunakanyar tájékoztató, 1967 (3. évfolyam, 2-3. szám)

1967 / 2. szám

A TARTALOMBÓL old Oczel János: Tíz éves a Dunakanyar Intéző Bizottság .................... 1 Kiszel János és Arany István: A Dunakanyar Intéző Bizottság bölcsőjénél ................. 4 Bogár István: Nagyhideghegyi útépítés .................................................. 8 v Antalffy Gyula: Tájvédelmi területeket alakítanak ki a Börzsönyben 13 Benkóczy Béla: A Déli Börzsöny természeti földrajzi helyzetének és gyógytényezőinek jellemzése ........... 16 Jászberényi István: Májusi eső ........................................................................... 29 Jakus Lajos: Naszály hegyünk a szépirodalomban és a képző­művészetben ..................................................................... 30 Koltay József: Tájékoztató a Dunakanyar területén lévő fontosabb települések vízellátási és csatornázási helyzetéről (II.rész).............................................................................. 33 Liszkay Lászlóné: Idegenforgalom Visegrádon ................................ . . . 39 Dr. Újvárosi Miklós és A Magyar Tudományos Akadémia Botanikai fóth Imre: Kutató Intézetének Botanikus Kertje . (Kert­ismertető (III. rész).......................................... ... 43 Németh Ferenc: A zebegényi Szőnyi-ház és park a kulturális igények szolgálatában.................................................... 49 Kardos József: »A virágos Duna-kanyar* pályázat értékelése . . 52 Bállá Tibor: Olaszországi tanulmányút (II. rész) .................. 55 Dr.Z.Szőke Pál: A Dunakanyar turistaházainak közüzemi problémái 64 Ják Sándor: Hány partja van a Dunának?................................ 67 Jászberényi István: Hozzászólás a »Hány partja van a Dunának?* c. cikkhez ......................................................................... 70 Dr.Domby László: Kritikai rovat................................................................ 72 Szervezeti hirek: A Szakbizottságok közleményei............................. 74 HÍREK ...................................................................................................................... 98 KÜLFÖLDRŐL JELENTIK ........................................................................................... 99 Főszerkesztő: Dr. Balassa Gyula, a DIB elnöke Felelős szerkesztő: Benkóczy Béla, a DIB Kulturális, Propaganda és Sport Szakbizottság titkára Kiadó: Dunakanyar Intéző Bzottság Titkársága,Bp.VIII.,Muzeum u. 11 A címlap Vertei József munkája

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék