A dunántúli reformált egyházkerület névtára 1884-ik évre (Pápa, 1884)

EGYHÁZKERÜLET • • DUNÁNTULI REFORMÁLT í •íí W 1 J m /884-ik évre. PÁPÁN, 1884. A REF. FÖTANODA BETŰIVEL NT. JŰEBRECZENY JÍÁROLY. (HELYISÉG Ó_KOLLÉGIUM.) Nymt. SrZ, 125. .I® lé­8)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék