A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1887. június 1.

To. Á MEZŐFÖLD! EV, REF. EGYHÁZMEGYE 1887-ik év junius 1-ső ás 2-án SZÉKES-FEJÉRVÁROTT TJLBTOTI ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. SZÉKESFEHÉRVÁROTT, NYOMATOTT A „VÖRÖSMARTY" KÖNYVNYOMDÁBAN, SZÁMMER KÁLMÁNNÁL. 1887.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék