A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1889. április 11.

\ AfEZOFOLDI EV, REF. EGYHÁZMEGYE J889. évi ápril 11-én SZÉKESFEJÉRVÁROTT TARTOTT RENDKÍVÜLI­ÉS UGYANOTT 1889. évi julius 3-ik és 4-ik napján TAETOTT » g> rr • • JEGYZÖKÖNYVE. Kiadta: Tatay Imre, Székes-Fejéryák , NYOMATOTT A„VÖRÖSMARTY"KÖNYVNYOMDÁBAN. Á

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék