A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1895. július 9.

Á MEZÖFÖLDI EV, REFORM. EGYHÁZMEGYE 1895. évi julius hó 9-10. napjain, SZÉKESFEHÉEVÁEOTT TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉS AZ EGYHÁZMEGYEI KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG UGYANAZON ALKALOMMAL TARTOTT ÜLÉSÉNEK rr Ii KIADTA: RÁCZ GÉZA, EM. E. JEGYZŐ. SZÉKES-FEHÉBVÁEOTT, NYOMATOTT jSzÁMMER fí ÁLMÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN íess.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék