A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1909. július 28.

A MEZŐFÖLD! "REFORMÁTUS EGÖHÁZMESyE 1909. ÉVI JULIU5 HÓ 28 -29. T7APJAIN SZÉKESFEHÉRVARO/N TARTOTT "RE/NDES KÖZGy ü LÉSÉ/N EK JEGyZÖKÖ/NyVE. — SZERKESZTETTE: 5ZÜC5 DEZSŐ EM. EGYHÁZI FŐJEGYZŐ. N 70 HATOTT FOLQÄR JENŐ KÖNYVNYOflDÁJÁBAN, ENYINGEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék