A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1925. július 23.

A MEZŐFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Székesfehérvárott, 1925. évi julius hó 23-án tartott • RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: VARGHA KÁLMÁ|N EGYHÁZMEGYEI E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL. 1925.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék