A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1926. november 17., 1927. július 27.

A MEZŐFÖLDI R E F 0 R M Á T U S E G YII Á Z M EGY E Székesfehérvárott, 1926 november 17-én tartott RENDKÍVÜLI­és ugyanott 1927 julius 27-én tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. SZERKESZTETTE: VARGHA KÁLMÁN EGYHÁZMEGYEI E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1927.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék