A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1935. augusztus 7.

A MEZŐFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Székesfehérvárott, 1935. évi március hó 12-én tartott RENDKÍVÜLI ÉS 1935. évi augusztus hó 7-én tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: VARGHA KÁLMÁN LELKÉSZI FŐJEGYZŐ ÉS BAKÓ LAJOS LELKÉSZI JEGYZŐ. PÁPA, NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1935.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék