A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1938. február 15., 1938. augusztus 11.

\ A MEZŐFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Székesfehérvárott, 1938. évi február hó 15-én tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉS 1938. évi augusztus hó 11-én tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SÁREGRESI LELKIPÁSZTOR, EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. SZERKESZTETTE : BÓZSA SÁNDOR PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1938.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék