A mezőföldi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1940. december 4.

A MEZŐFÖLDI - { REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE Székesfehérvárott, 1940. évi december hó 4-én tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. ) SZERKESZTETTE: BÓZSA SÁNDOR SÁREGRESI LELKIPÁSZTOR, EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLA! KÖNYVNYOMDÁBAN. 1941.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék