Az őrségi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1895. július 1.

ÜK »ff »fi »fi »fi »fi »ti »fi »fi »fi »fi »fi »fi m n mi mi mt mi ápfjé »fi »f| »fi »fi »fi »fi »fi »fi »fÄ »fi »fi »fi »fi m »fi »fi »fi »fi »fi »fi '»fi »fi »fi »fi »fi »ff »fi »fi »fi »fi »fi »fi IC v rr ir v .r if rr >r if .r ir fr ff fr fr ir fr fr fr fr fr fr fr -r fr rr fr fr fr fr fr fr fr fr fr -r fr fr -r fr fr fr 'i*f' frTLä-.Tf .fef,lf' -t-: • t f.'..'-.'-'- •... AiM-.TSirs T5yTS ' f''f •' ; rf ,.T.'s ' • •••r.ffif.rs |f* »fi »fi »fi »fi »fi AZ ÖRSÉGI REF. EGYHÁZMEGYE 1S95. évi juliiis hó 1 én KÖRMENDEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK M) BB / 6®!]' 7/ KIADTA: R ÁCZ ISTVÁN egy h. megyei egyházi jegyző. S4 lit n* n* an* if* öf-»^ J? fii st IH^T If* if* n* If* Ül :-f* Iff If* if* if* jf j If* ill if* >f* if* s;f* If* |f| If* Sf* If* Di If* PÁPÁN, 1895 |:J AZ KV. EEF. FŐTANODA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAE. ||

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék