Az őrségi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1899. július 12.

I ŐRSÉGI EY. REF. EGYHÁZMEGYE I f] 1899. évi julius hó 12-én $ 4f ^ 4H KÖRMENDEN TARTOTT W ^ ftr Aá 1 KÖZGYŰLÉSÉNEK % 1 JEGYZÖKÖNYVE. I 4^ W jbé 4^ KIADTA: ^ 4} fP jf SZAKÁL JÁNOS ^ yW 4$ egyházm. egyházi jegyző. ^ ?¥ JL. ÁS 4! Jfr 4^ fr 4K PÁPA 1900. 4> A FŐISK. KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAR). ^ 4f » 4^ wr

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék