A tatai egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1942. július 29.

A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1942. évi július hó 29-én Tatában tartott közgyűlésének rr •• JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: BESSE LAJOS EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1942.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék