A tatai egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1943. július 28.

A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1943. évi július hó 28-án, Tatában tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: BESSE LAJOS BÖYHÁZMEÖYEÍ LELKÉSZI FŐJEGYZŐ PAPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1943.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék