A tatai egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1944. július 26.

A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1944. évi július hó 26. napján Tatában tartott KÖZGYŰLÉSÉNEK KIVONATOS, RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: BESSE LAJOS EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN 1944.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék