A veszprémi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1891. május 22.

, f A 1891-ik évi május hó 22-ik napján VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDKÍVÜLI és ugyanazon évi augusztus hó 12—14. napjain tartott - RENDES KÖZGYŰLÉSEINEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: PAP SÁNDOR e. m. főjegyző. SZ.-FEHÉRVÁROTT, NYOMATOTT SZÁM MER IMRÉNÉL. 1801. V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék