A veszprémi egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1891. május 22.

A 1891-ik évi május hó 22-ik napján VESZPRÉM VÁROSÁBAN TARTOTT RENDKÍVÜLI és ugyanazon évi augusztus hó 12 14. napjain tartott RENDES KÖZGYŰLÉSEINEK JEGYZÖKÖNYVE. KIAD T A: PAP SÁNDOR e. m. főjegyző. SZ.-FEHÉRVÁROTT, N V O M A T O T T S Z Á M M E R I M K K N É L. INOI.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék